Social

Funcționarii publici din RM vor putea beneficia de tichete de masă începând din acest an

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tichetele de masă pe suport de hârtie vor fi eliberate uninominal și vor conține numele, prenumele și codul personal al salariatului. Prevederile sunt incluse în Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat recent de către Guvern, informeză BizLaw. Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat, pe parcursul unei luni calendaristice, nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate în luna precedentă celei de acordare a tichetelor.

Tichete de masă vor avea valoarea nominală între 35 și 45 de lei, iar angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic și data transferului acestora. Tichetule de masă vor fi valabile șase luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hârtie perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar pentru cele pe suport electronic de la data transferului tichetului de masă.

Gestionarea tichetelor de masă pe suport de hârtie se va efectua de persoana sau persoanele împuternicite în scris de către conducătorul unităților angajatoare, a operatorilor, și a unităților comerciale/de alimentație publică. Evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se va realiza de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiție de protecție și siguranță.

Pentru angajații din sectorul bugetar, acordarea tichetelor de masă se va efectua la decizia angajatorului și din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal în anul bugetar în curs. Operatorii de tichete ce vor presta servicii autorităților publice vor trebui să fie selectați conform Legii privind achizițiile publice.

loading...

Comments are closed.