Social

GHID UTIL: Formularele cererilor și unde trebuie să le depuneți, pentru ajutorul de șomaj

Pinterest LinkedIn Tumblr

La data de 07 aprilie 2020, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a  promulgat  Legea nr. 56/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.213 din 01 aprilie 2020, lege elaborată în scopul susţinerii populaţiei în perioada stării de urgenţă, instituită de către Parlamentul Republicii Moldova, la data de 17 martie 2020, în contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi apariţiei riscului de îmbolnăvire cu COVID-19.

Conform acestei Legi, în perioada stării de urgență, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază lunar de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei, chiar dacă nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de ajutor de șomaj, conform legislației în vigoare.

Scopul acestor prevederi constă în susținerea populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență.

Șomerii care deja beneficiază de ajutor de șomaj sau au obținut dreptul la ajutorul de șomaj în perioada stării de urgență, în cuantum mai mic decât 2775 lei, vor beneficia de compensarea diferenței dintre cuantumul ajutorului de șomaj acordat și suma de 2775 lei, începând cu data intrării în vigoare a Legii și până la ridicarea stării de urgență.

Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj.

Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei.

Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decît suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare.

Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, copiile cererilor de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj, însoțite de copia buletinului de identitate, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută.  Solicitările urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau în format electronic (prin e-mail). Adresele, e-mail-urile şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează).

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de: 

  • copia buletinului de identitate,
  • copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută 

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj și declarația pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate aici:
·        cererea de solicitare a statutului de șomer;
·        cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;
·        declarație pe propria răspundere.

După procesarea setului de documente expediate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, urmează să fiți înștiințați.

Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

După ridicarea stării de urgență, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

Pentru mai multe informații contactați telefonic subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Centrul de apel al ANOFM tel: 0 8000 1000, de luni pînă vineri, orele 07:30-16:00.

Pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat.

Ajutorul de șomaj este acordat la propunerea Președintelui Igor Dodon.

loading...

Comments are closed.