Guvernarea recunoaște și implementează decizia de ieri a Curții Constituționale

Partidul de guvernământ recunoaște și pune în aplicare decizia de ieri a Curții Constituționale, prin care reprezentanții Partidului Șor au fost admiși la scrutinul electoral din 5 noiembrie 2023.

Totuși, PAS va adopta o lege potrivit căreia dreptul de a fi ales va fi limitat considerabil în privința anumitor persoane, iar până la aplicarea legii, va fi pusă în aplicare dispoziția de astăzi a CSE.

“Am luat act de hotărârea pronunțată de Curtea Constituțională pe 3 octombrie, prin care s-a declarat neconstituțional Articolul 16 alin.(2) lit.e) din Codul electoral, prin care se interzicea tuturor membrilor organelor executive și a persoanelor care dețin funcții elective din partea partidului declarat neconstituțional de a participa la alegeri.

Curtea a explicat că în Art. 16 din Codul electoral nu au fost stabilite criteriile de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales și nu există remedii judiciare efective de contestare a deciziilor de aplicare a restricțiilor respective.

Parlamentul este obligat să pună în acord legislația cu decizia CC. Reținând considerentele Curții Constituționale, azi, 4 octombrie, Parlamentul se va întruni astăzi în ședință plenară pentru a completa Codul electoral cu prevederi care îl va pune în acord cu considerentele reținute de Curtea Constituțională. Astfel, în lege vor fi stabilite criteriile de individualizare și posibilitatea contestării deciziilor administrative, așa cum rezultă din hotărârea Curții și din jurisprudența CtEDO:

În primul rând, vor fi stabilite criteriile de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales. Acestea se vor referi în principal la aspectele care rezultă expres din hotărârea Curții Constituționale de declarare a neconstituționalității Partidului Politic Șor.

De asemenea, legea de completare a Codului electoral va prevedea și remediul judiciar efectiv – posibilitatea contestării la Curtea de Apel Chișinău a deciziilor administrative prin care se vor aplica restricțiile respective.

Ca să fie clar – grupările criminale organizate nu sunt compatibile cu democrația. Curtea Constituțională a spus asta foarte clar atunci când a declarat gruparea criminală Șor în afara constituționalității. Grupările criminale atentează la securitatea națională și la procesul unor alegeri libere și corecte.

Parlamentul are obligația de a opera modificări la Codul electoral care să fie în acord cu constatările Curții și jurisprudenței CtEDO. La modul practic:

restricțiile de a candida la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 se vor referi în mod clar la persoanele care nu pot fi admise în calitate de concurenți electorali. Este vorba despre persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat de săvârșirea infracțiunilor care au fost menționate ca argument de Curte la declararea neconstituționalității partidului, au realizat nemijlocit acțiuni care au constituit argumente reținute în hotărârea CC de declarare a neconstituționalității partidului, au fost excluse din scrutinul electoral anterior ca urmare a încălcării principiului finanțării ilegale comise în mod intenționat sau au fost incluse în sancțiunile internaționale reținute în cuprinsul hotărârii CC.

Instituțiile statului – Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală – vor prezenta informația cu privire la persoanele care cad sub incidența acestor criterii. Comisia Electorală Centrală, în baza acestei informații, va adopta lista persoanelor ce nu pot fi înregistrate în calitate de concurenți electorali și o va prezenta organelor electorale, care vor respinge persoanele menționate în calitate de concurenți electorali sau vor anula înregistrarea concurentului dacă acesta este deja înregistrat. Aceste decizii ale organelor electorale pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 1 zi de la data adoptării hotărârii.

Aceste reglementări sunt deja efective prin decizia CSE din 4 octombrie. Organele electorale au obligația ca, chiar din acest moment, să se conformeze noilor prevederi.

Nu vom admite ca grupările criminale să fraudeze alegerile”, a declarat Grosu.

Total
0
Shares
Total
0
Share