Alte știri

Guvernul a aprobat alocarea a 15 milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea localităților din Zona de Securitate

Pinterest LinkedIn Tumblr

41 de proiecte pentru dezvoltarea comunitară și regională, modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, amenajarea zonelor de agrement și a spațiilor publice, promovarea activităților cultural-artistice, sprijinirea sectorului medico-sanitar, asigurarea serviciilor publice esențiale vor fi implementate în acest an pentru locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Pentru finanțarea acestora din bugetul de stat pentru anul 2021 vor fi alocați 15 milioane de lei, în temeiul prevederilor art.3 lit. a) al Legii bugetului de stat pentru anul 2021, nr.258 din 16.12.2020.

Beneficiarii proiectelor sunt autoritățile administrației publice locale și centrale ce se vor implementa în Zona de Securitate și în localitățile din stânga Nistrului ce au relații bugetar-fiscale cu sistemul public al Republicii Moldova.

Proiectele incluse în Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 au fost selectate pe bază de concurs de o comisie, a cărei componență nominală a fost aprobată prin Dispoziția Guvernului nr.24-d/2021, iar procedura de concurs a avut loc în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de selectare şi evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a ţării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/2014.

Concursul respectiv s-a desfășurat în perioada 18 ianuarie-19 februarie 2021, fiind depuse 143 de propuneri de proiecte.

Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile pentru activitățile de reintegrare în baza documentelor de plată pe care beneficiarii mijloacelor financiare le vor prezenta către trezoreriile regionale.

Totodată, autoritățile administrației publice centrale și locale care vor beneficia de mijloace financiare prin acest Program au obligația de a le valorifica conform destinației până la încheierea exercițiului bugetar din anul 2021 (trimestrul IV 2021) și de a prezenta Cancelariei de Stat (Biroului politici de reintegrare) rapoartele semestriale și anuale privind utilizarea mijloacelor alocate.

loading...

Comments are closed.