Actualitate

Guvernul a aprobat Hotărârile cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Ministerului Mediului

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din după amiaza zilei de ieri, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, fiind stabilite misiunea, funcțiile de bază și efectivul limită al ministerului.

În baza Hotărârii de Guvern, fostul Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a fost redenumit în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), drept rezultat al separării Ministerului Mediului.

Instituția are misiunea de a analiza situația și domeniile de activitate gestionate și de a elabora politici publice eficiente în domeniile:

– producția produselor de origine vegetală și animală;

– procesarea produselor de origine vegetală și animală;

– vitivinicol și al băuturilor alcoolice;

– protecția plantelor și carantina fitosanitară;

– producția ecologică și produse cu denumire de origine;

– medicină veterinară;

– selecția și reproducția în zootehnie;

– siguranța alimentelor;

– dezvoltarea și organizarea piețelor produselor agricole și agroalimentare;

– programe de dezvoltare rurală;

– consultanță în agricultură;

– îmbunătățiri funciare și fond funciar.

Totodată, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare îi va reveni sarcina să monitorizeze calitatea politicilor și a actelor normative și să propună intervenții justificate ale statului prin soluții eficiente.

Efectivul-limită al aparatului central al MAIA va constitui 68 de angajați și va avea trei secretari de stat și un secretar general al ministerului. De asemenea, ministerul va avea în subordinea sa 27 instituții publice.

Documentele aprobate în cadrul proiectului H.G. sunt:

– Modificări la Regulamentul de funcționare al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

– Structura aparatului central al ministerului;

– Organigrama aparatului central al ministerului;

– Modificarea unor Hotărâri de Guvern.

De asemenea, Guvernul a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului. Astfel, de astăzi, avem un Minister al Mediului în funcțiune, fiind stabilite misiunea, funcțiile de bază și drepturile Ministerului Mediului.

În baza deciziei, misiunea Ministerului Mediului este analiza situației și problemelor din domeniile de activitate gestionate și elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

În mod special, Ministerul va lucra în următoarele direcții de activitate:

– prevenirea poluării;

– aer şi schimbări climatice;

– domeniul biodiversității;

– managementul deșeurilor şi substanțelor chimice;

– politici de management integrat al resurselor de apă;

– protecția solului şi subsolului;

– economia circulară și instrumente economice.

Totodată, Ministerului Mediului îi va reveni sarcina să monitorizeze calitatea politicilor și actelor normative, să propună intervenții justificate ale statului prin soluții eficiente și să asigure astfel, cel mai bun raport dintre costuri și rezultate.

Documentele aprobate în cadrul proiectului H.G. sunt:

– Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului;

– Structura aparatului central al Ministerului Mediului;

– Organigrama aparatului central al Ministerului Mediului;

– Lista autorităților administrative din subordinea Ministerului Mediului;

– Lista instituțiilor publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator;

– Modificarea unor Hotărâri de Guvern.

loading...

Comments are closed.