Guvernul a aprobat modificări la statutul liber profesioniștilor din sistemul justiției

În cadrul ședinței de Guvern, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru prezentat două proiecte importante ce vizează:

Modificări la legile care reglementează modul de organizare și administrare a profesiilor conexe sistemului justiției.

Mai exact, se propune unificarea regulilor de eliberare a actelor ce confirmă statutul liber-profesioniștilor, cum ar fi revizuirea procedurii de eliberare a actelor ce investește persoana cu dreptul de a exercita o profesie juridică (licență, atestat, autorizație), a termenilor pentru solicitarea și eliberarea acestora, precum și a costurilor pentru serviciile prestate de minister.

De asemenea, se propune remunerarea echitabilă a tuturor membrilor comisiilor profesionale cu o indemnizație echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul în curs. Acest lucru va contribui la diminuarea factorilor de risc de corupție în cadrul comisiilor profesionale, va facilita atragerea profesioniștilor în domeniu în aceste comisii și va spori randamentul activității acestora.

Proiectul de lege poate fi consultat aici

Amendamentul nr.2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, care prevede:

  • restructurarea financiar-administrativă a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, precum și prelungirea valabilității
  • Acordului-cadru de împrumut;
  • reducerea capacității noului penitenciar la 1050 locuri de detenție;
  • modificarea datei de încheiere a proiectului;
  • delegarea Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) a unor responsabilități aferente implementării proiectului de construcție a penitenciarului ș.a.

Promovarea acestui amendament va contribui la accelerarea vitezei de implementare a proiectului, asigurarea calității și sustenabilității construcției, precum și la cooptarea surselor de grant pentru compensarea și reducerea contribuției statului la proiect. Astfel, va fi realizat obiectivul Guvernului de îmbunătățire a condițiilor de detenție a persoanelor și asigurare de noi standarde în materie de siguranță, securitate și disciplină, în conformitate cu standardele internaționale.

Documentul poate fi accesat aici

Total
0
Shares
Total
0
Share