Actual

Guvernul a aprobat noul model Electronic al Certificatului de Origine, emis de CCI

Pinterest LinkedIn Tumblr

Guvernul a aprobat luni, 4 martie, modelul electronic al Certificatului de origine nepreferenţial, perfectat de CCI a RM pe platforma client.chamber.md.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Hotărârea Guvernului prin care se aprobă modificările la Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2002 a fost elaborată de CCI cu suportul Ministerului Economiei și are drept scop digitalizarea și simplificarea serviciilor legate de exportul mărfurilor moldovenești.

Acest serviciu online al CCI a RM vine să faciliteze procedurile de comerț internațional pentru exportatori, care vor beneficia de o metodă mai simplă și mai rapidă de confirmare a originii produselor exportate.

Totodată, Hotărârea Guvernului va asigura cadrul normativ național necesar pentru acceptarea documentului electronic de către autoritățile vamale, iar renunțarea la certificate pe o blancheta specială pe suport de hârtie în favoarea unui document digital va facilita și securiza procedurile de comerț internațional.

Soluția actuală implementată de CCI prevede verificarea valabilității certificatul electronic prin  prin QR cod și pe pagina web a CCI a RM www.chamber.md.

Acest serviciu a fost dezvoltat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și permite depunerea cererilor și recepționarea certificatului electronic la distanță.

Prin procedura nouă Republica Moldova se aliniază celor mai performante practici în domeniu certificării originii, promovate la nivel internațional de Camera Internațională de Comerț.

Pentru a stimula și încuraja antreprenorii să depună cereri online, CCI a RM a aprobat tarife preferențiale pentru exportatori care utilizează platforma www.client.chamber.md”.

CCI a RM este unica autoritate împuternicită conform legii să perfecteze certificate de origine nepreferențiale, care confirmă originea produselor exportate în țările cu care RM nu are acorduri de comerț liber. Acest certificat este solicitat de partenerii comerciali și autoritățile vamale ale țărilor de import în vederea verificării provenienței bunurilor. Anual, CCI eliberează peste 12 mii de astfel de certificate. 

Acest serviciu a fost dezvoltat în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, și face parte din noua platformă de servicii digitale a CCI www.client.chamber.md.

loading...

Comments are closed.