Economie

Guvernul a aprobat proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 8 iulie 2020 proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova.

Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, noul Cod vamal aduce simplitate în modalitatea de reglementare și interpretare a legislației vamale prin sistematizarea și comasarea într-un singur act normativ a 3 legi: actualul Cod vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice: „Actualitatea și importanța proiectului prezentat derivă din necesitatea integrării economiei naționale în spațiul comunitar prin uniformizarea procedurilor și formalităților vamale și respectiv facilitarea activităţii comerciale, extinderii comerțului exterior și creșterea competitivității agenților economici autohtoni pe arena internațională”.

Principalele noutăți care urmează a fi implementare odată cu intrarea în vigoare a noului Cod vamal sunt:

– prezentarea informațiilor în format electronic necesare vămuirii;
– liberalizarea activității de reprezentant vamal;
– dreptul la replică al solicitantului asupra unei decizii vamale;
– prelungirea termenului de depunere a contestației asupra deciziilor de la 10 zile pînă la 30 de zile;
– posibilitatea suspendării executării deciziilor în cazul contestării deciziilor Serviciului Vamal;
– modernizarea şi alinierea instrumentelor de facilitare a comerțului la standardele internaţionale, în special la Standardele-Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial, aprobate de Organizația Mondială a Vămilor.

Astfel, sunt reglementate categoriile statutului de agent economic autorizat (AEO), criteriile de acordare, precum și simplificările și facilitățile de care beneficiază titularii de statut AEO. De asemenea, deținătorul AEO va beneficia de simplificări la tranzit obținând autorizări de expeditor agreat ce permite titularului autorizației să plaseze mărfurile sub regimul de tranzit fără a le prezenta în vamă și destinatar agreat ce permite titularului autorizației să primească mărfurile care circulă sub regimul de tranzit într-un loc autorizat pentru a încheia regimul), garanții reduse la tranzit și aplicarea sigilii proprii.

În ceea ce privește simplificările vamale, acestea sunt: declarația simplificată, care permite titularului să plaseze mărfurile sub un regim vamal pe baza unei declarații cu un set redus de date; înscrierea în evidențele declarantului – astfel titularul poate să depună declarația vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, cu condiția ca informațiile din declarația respectivă să fie la dispoziția autorităților vamale în sistemul declarantului la momentul depunerii declarației; precum și vămuirea centralizată – ceea ce permite persoanei să depună la postul vamal unde este înregistrat, o declarație vamală pentru mărfurile care sunt prezentate în vamă la un alt post vamal.

De asemenea, este important de menționat că simplificările prezintă mai multe beneficii potențiale pentru operatorii economici, precum ar fi: furnizează o alternativă la procedura standard; răspund la unele nevoi specifice legate de fluxul și de tipul mărfurilor declarate; corespund organizării specifice a activității operatorului economic; asigură acordarea rapidă a liberului de vamă; implică o reducere a costurilor; implică furnizarea unui număr mai mic de date la postul vamal înainte de acordarea liberului de vamă pentru mărfuri (dacă se depune notificare sau declarație simplificată), precum și mai puține controale fizice și ale documentelor înainte de acordarea liberului de vamă pentru mărfuri comparativ cu procedura standard.

Proiectul Codului vamal a fost supus consultărilor cu părțile interesate în urma cărora au fost examinate peste 500 de propuneri. De asemenea, au fost derulate două sesiuni de expertizare a acestuia de către experții misiunii TAIEX asigurând în acest sens promovarea unui act normativ compatibil standardelor Uniunii Europene.

loading...

Comments are closed.