Alte știri

Guvernul a aprobat Regulamentul privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cabinetul de miniștri a aprobat, recent, în cadrul unei ședințe de Guvern, Regulamentul privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere. Documentul asigură transpunerea prevederilor Directivei 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Principalele prevederi ale Regulamentului se axează pe stabilirea cerințelor tehnice pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de depozitare la terminale, instalațiilor de încărcare și descărcare a containerelor mobile la terminale și pentru încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare din stațiile de alimentare cu produse petroliere în scopul diminuării impactului negativ al emisiilor de compuși organici volatili, asupra sănătății populației, mediului și climei. Suplimentar la aceasta, proiectul prevede și obligativitatea de măsurare și raportare a emisiilor de compuși organici volatili în atmosferă de către operatori.

Limitarea și adaptarea instalațiilor/echipamentelor la  noile cerințe este indispensabilă deoarece emisiile de COV reprezintă o contribuție semnificativă la poluarea aerului, în special în zonele urbane. COV contribuie la formarea ozonului troposferic care este un  oxidant fotochimic, care în concentrație ridicată, dăunează sănătății umane, vegetației și materialelor, întrucît unele emisii de COV din carburanți sunt clasificate drept toxice, cancerigene sau teratogene.

Conform datelor statistice prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică , în ultimii 10 ani, se înregistrează o creștere a numărul titularilor de licențe și a stațiilor de distribuție certificate în comercializarea produselor petroliere, totodată se observă creșterea consumului intern de benzină în Republica Moldova. În urma acestei analize reiese și necesitatea limitării și reglementării emisiilor de COV, în conformitate cu standardele europene și internaționale, prin stabilirea măsurilor tehnice care au drept scop prevenirea poluării aerului atmosferic cu compuși organici volatili.

Reducerea efectelor nefaste ale acestor emisii asupra ecosistemelor şi a mediului înconjurător în ansamblu, dar și asupra sănătății umane și a climei se va atinge prin recuperarea vaporilor de la  benzină emişi în atmosferă în timpul operaţiunilor de încărcare, descărcare, distribuție a benzinei  şi/sau de către instalațiile, vehiculele şi navele implicate în gestionarea benzinei.

Citește și: Guvernul va aloca bani pentru restabilirea sistemelor de irigare

loading...

Comments are closed.