Alte știri

Guvernul a aprobat un pachet de documente cadru, pentru întreprinderile de stat și municipale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi un pachet de documente cadru, pentru întreprinderile de stat și municipale.

Astfel, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, Executivul a aprobat Statutul-model al întreprinderii de stat; Statutul-model al întreprinderii municipale; Regulamentul-model cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat; Modelul contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale; Regulamentul-model al consiliului de administraţie al întreprinderii de stat; Regulamentul-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat.

Conform hotărârii aprobate, autoritățile administrației publice centrale și locale, în termen de o lună de la întrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura aprobarea statutelor întreprinderilor aflate în administrarea lor în redacția nouă și a regulamentelor. Totuși, pentru APL doar se recomandă utilizarea regulamentelor specificate în anexa nr.3, anexa nr.5 și anexa nr.6 din hotărârea aprobată astăzi, pentru elaborarea actelor normative/administrative aferente activității Întreprinderilor municipale.

În același context, autoritățile administrației publice centrale vor asigura, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, încheierea contractelor individuale de muncă, în redacția nouă, cu administratorii întreprinderilor de stat sau municipale.

Hotărârea va intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

loading...

Comments are closed.