Guvernul a votat un proiect privind facilitarea afacerilor. Lista modificărilor

Guvernul a votat modificarea a 12 acte normative, menite să faciliteze activitatea mediului de afaceri din Moldova, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Aceste reglementări pot reduce costurile și barierele inutile pentru mediul de afaceri din țara noastră și vizează diverse domenii, inclusiv bursa de mărfuri, protecția consumatorilor, turismul rural, instruirea igienică, sănătatea și securitatea muncii, achizițiile publice și metodele alternative de identificare și certificare a cheii publice.

Prin aceste modificări, sunt economisiți circa 183 milioane lei anual.

Modificările vor ține de:

  • Recunoașterea burselor de mărfuri autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se înregistrează oficial ca entități juridice în Moldova și demonstrează că îndeplinesc cerințele minime prevăzute de legislația locală. Această modernizare va include permiterea tranzacțiilor electronice, administrarea mai multor tipuri de piețe, precum și diversificarea contractelor de bursă. În cazul în care în Moldova ar ajunge să fie tranzacționate la bursă cel puțin 15% din cotele de mărfuri, ceea ce ar fi cu mult mai puțin decât nivelul din România, valoarea tranzacțiilor la bursă ar putea ajunge la 3,7 mlrd;
  • Anularea registrului de reclamații (condica de reclamații și sugestii). Orice reclamație depusă direct la comercianți sau la Inspectorat are aceeași valoare juridică ca și una înregistrată în registrul de reclamații. Astfel, toate componentele de costuri și efort, în legătură doar cu numărul de condici procurate anual, ar constitui cca 2 milioane lei anual;
  • Extinderea termenului de la 14 zile la maximum 30 de zile în anumite situații, pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător;
  • Eliminarea dreptului consumatorului de a returna un bun în primele 6 luni de la achiziție, indiferent de gravitatea neconformității sau de posibilitatea de a repara sau înlocui bunul;
  • Extinderea categoriei de entități autorizate, care efectuează expertiza tehnică privind neconformitatea unui bun și să stabilească dacă aceasta se datorează consumatorului sau producătorului;
  • Eliminarea cerințelor nejustificate care pun restricții asupra caselor rurale privind numărul de camere și de turiști, precum și sortimentul produselor utilizate pentru servirea turiștilor; În prezent, legea impune ca alimentarea turiștilor la casa rurală să se facă exclusiv cu produse proprii sau din gospodăriile din localitate sau din localitățile învecinate;
  • Instituirea posibilității de organizare a instruirii igienice în format online și cu titlu gratuit. Astfel, se economisesc 10 milioane lei anual;
  • Eliminarea obligativității instruirii repetate/periodice a conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați la instruirea în domeniul sănătății și securității în muncă, care are loc o dată la 3 ani, cu înlocuirea valabilității unei astfel de instruiri pe viață (similar instruirii conducătorilor mijloacelor de transport auto). Aici se vor economisi, în total, 77 milioane lei;
  • Eliminarea termenului de valabilitate pentru foile de parcurs prin modificarea Codului Transporturilor Rutiere, fiind excluse costuri nejustificate pentru agenții economici;
  • Introducerea obținerii semnături electronice la distanță prin înregistrări video ale solicitantului, realizate prin servicii de identificare a persoanelor la distanță care implică verificarea cu un operator uman. Economiile aici sunt de 14 mil. lei;
  • Excluderea extraselor în relații cu deținătorii rețelelor de utilități publice (gaze naturale, apă și canalizare, electricitate, energia termică) și asigurarea posibilității interacțiunii la distanță. Operatorii nu vor avea dreptul de a solicita informația ce se regăsește în registrele publice – extrase și documete similare Este vorba de circa 130 de lei per extras, per persoană juridică. Folosind extrasele cadastrale și pentru persoane juridice, economisim circa 4,7 milioane lei anual. Dacă cel puțin 30% din interacțiuni ar fi la distanță, s-ar genera economii de 1,5 milioane lei anual.

Respectivul proiect nu implică costuri bugetare suplimentare, contribuie la eliminarea birocrației, limitând corupția și ajutând antreprenorii să se concentreze pe dezvoltare și pe crearea locurilor de muncă bine plătite.

Total
0
Shares
Total
0
Share