Guvernul aprobă un nou Cod Silvic: Aliniere la politicile europene și gestionare durabilă a pădurilor

Astăzi, guvernul a aprobat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului Silvic.

Documentul are drept scop îndeplinirea angajamentelor asumate de alinierea la politicile globale și a Uniunii Europene privind asigurarea pe termen lung a condițiilor de dezvoltare a pădurilor cât și perfecționarea, și aducerea în concordanță a cadrul normativ privind gestionarea durabilă a fondului forestier, conservării și restabilirii diversității biologice, folosirii raționale și asigurarea cu resurse forestiere a necesităților actuale și de viitor ale societății.

Astfel, principalele obiective ale noul Cod Silvic sunt promovarea practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, folosirea rațională a terenurilor din fondul forestier și asigurarea integrității acestuia, precum și dezvoltarea mecanismului de extindere a suprafețelor de pădure prin lucrări de împădurire/reîmpădurire și ameliorarea terenurilor degradate.

Finalitatea urmărită este perfecționarea și aducerea în concordanță a legislației silvice la cerințele internaționale și europene, prin aprobarea unui nou Cod silvic, care să asigure promovarea practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, integritatea fondului forestier, promovarea tipului natural fundamental de pădure, diversității biologice, recuperarea prejudiciilor cauzate pentru folosirea ilegală a resurselor pădurii.

Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ, este abrogat Codul silvic nr.887/1996. Prevederile acestuia vor intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Codul silvic al Republicii Moldova este documentul de bază care reglementează relațiile de folosire a pădurilor, protecția terenurilor, precum şi utilizarea și conservarea regnului vegetal și animal.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share