Alte știri

Guvernul asigură reluarea procesului educațional, bazat pe siguranța copiilor

Pinterest LinkedIn Tumblr

La Guvern a avut loc ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) în regim on-line, prezidată de prim-ministrul Ion Chicu. Prioritate pe agendă a avut subiectul care vizează procesul de asigurare a dreptului copilului la educație, în contextul pandemiei generate de COVID-19.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

”In câteva zile urmează să înceapă un nou an școlar. Noi, membrii acestui for, dar și părinții tuturor copiilor suntem preocupați de modul în care va fi organizat procesul educațional în continuare. CNESP a decis reluarea studiilor începând cu 1 septembrie, cu respectarea unor instrucțiuni sanitare clare. Din păcate, situația epidemiologică este precară, așa că vom avea de confruntat o perioadă destul de complicată”, a menționat Ion Chicu în debutul ședinței.

La solicitarea premierului, responsabilii din cadrul ministerelor de resort au prezentat un set de măsuri întreprinse pentru inițierea noului an academic 2020/21 în condiții de siguranță pentru toate treptele de învățământ. Ministra Viorica Dumbrăveanu a menționat că cca 95 % din instituțiile de învățământ au fost deja dotate cu termometre și produse de dezinfectare. Restul vor primi produsele necesare pe parcursul următoarelor zile. Totodată, au loc instruirile persoanelor care vor efectua triajul zilnic al elevilor și profesorilor, în cazul instituțiilor care se confruntă cu criza personalului medical sau lipsa acestuia.

O atenție sporită a fost acordată procesului de alfabetizare digitală al cadrelor didactice. Cca 72% din tot personalul didactic din Republica Moldova a beneficiat de cursuri de instruire online. Totodată, în acest an școlar va fi lansat catalogul electronic, proiect-pilot care va fi implementat în 171 de instituții de învățământ. Cadrele didactice vor fi responsabile pentru elaborarea planului individualizat al elevului, care va asigura însușirea deplină a materialului didactic. În aceste condiții, vor fi făcute excepții pentru majorarea normei didactice admisibile (27 de ore pe săptămână).

Un alt subiect cu o proprietate sporită prevede etapele de implementare a Programului național de prevenire și combatere a criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în special al minorilor. Printre măsurile de prevenire și combatere a delincvenței juvenile prevăzute în noul Program, se numără dotarea instituțiilor de învățământ cu sisteme de securitate, elaborarea mecanismelor de raportare a cazurilor de urgență, perfecționarea cadrului normativ, coordonarea instituțiilor de învățământ cu organele de ordine publică, asigurarea unei infrastructuri anti-infracționale, instalarea marcajelor rutiere în zonele adiacente instituțiilor de învățământ ș.a.

Șeful Executivului a solicitat autorităților publice centrale de specialitate întreprinderea măsurilor necesare pentru identificarea, evaluarea, asistența şi monitorizarea copiilor aflați în situație de risc pentru a preveni escaladarea fenomenului delincvenței juvenile.

loading...

Comments are closed.