Politic

Guvernul Gavrilița, împotriva nașterii copiilor? DECLARAȚIE SCANDALOASĂ!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Muncii și Protecției Sociale afirmă într-un aviz negativ dat la un proiect de lege înaintat de deputații PSRM că ”încercările de a încuraja nașterea mai multor copii la etapa actuală nu va avea alt rezultat decât emigrarea acestor copii împreună cu părinții sau individual când vor ajunge în vârsta economic activă”. Afirmația se conține în textul avizului la inițiativa socialiștilor cu privire la instituirea unei noi prestații sociale – Capitalul familial. Documentul este semnat de ministrul Muncii, Marcel Spătari, cel al Finanțelor, Dumitru Budianschi, și premierul Natalia Gavrilița.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

”Cu referire la scopul proiectului de lege privind îmbunătăţirea prin instituirea Capitalului familial a condiţiilor de trai şi a creşterii natalităţii subliniem că, în conformitate cu analizele şi studiile realizate, principalul factor care determină scăderea populației Republicii Moldova este emigrarea, dar nu factorii naturali – natalitatea şi mortalitatea, iar încercările de a încuraja nașterea a mai multor copii la etapa actuală nu va avea alt rezultat decât emigrarea acestor copii împreună cu părinții sau individual când vor ajunge în vârsta economic activă”, se menționează în comentariul Executivului.

Potrivit Guvernului Gavrilița, ”gestionarea acestei prestaţii va constitui o povară majoră pentru întregul sistem administrativ gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale, deoarece implică costuri administrative, informaţionale și umane suplimentare semnificative”. Ministerul mai atrage atenția și asupra faptului că în prezent legislația națională reglementează mai multe tipuri de prestații adresate familiilor cu copii.

De asemenea, Guvernul susține că instituirea Capitalului familial va deveni o povară asupra bugetului de stat, dat fiind faptul că actualmente circa 42% din veniturile bugetului de asigurări sociale de stat reprezintă transferuri de la bugetul de stat. Conform estimărilor Ministerului Finanțelor, pentru implementarea din contul bugetului de stat a prevederilor proiectului este necesar de a fi identificate mijloace financiare în volum de peste 1,33 de miliarde de lei.

”Experienţa internaţională și cele mai bune practici în domeniu dovedesc că în elaborarea şi implementarea politicilor demografice trebuie să se pună accentul pe calitate decât pe cantitate, iar reducerea inegalităților este una dintre cele mai eficiente opţiuni de politici din punctul de vedere al costurilor, în special cu referire la inegalitățile de venituri, de gen, de vârstă, de mediu urban și cel rural”, susține Guvernul.

Potrivit inițiativei socialiștilor, Capital familial are ca scop acordarea sprijinului din partea statului la nașterea copiilor, pentru asigurarea bunăstării, astfel încât aceștia să crească în mediul familial natural, într-o atmosferă de fericire, dragoste și înțelegere. Valoarea nominală a Capitalului familial va depinde de numărul copiilor proprii sau adoptivi, crescuţi şi educați la acel moment în familia nou-născutului.

loading...

Comments are closed.