Economic

Guvernul propune simplificarea activității microîntreprinderilor

Pinterest LinkedIn Tumblr

Întru simplificarea activității microîntreprinderilor, Guvernul Republicii Moldova propune reducerea birocrației administrative, iar în acest sens a elaborat proiect de lege, informează Telegraph.md

Proiectul de lege conține modificarea următoarelor acte normative: Codul muncii nr. 154/2003, Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială și Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017.

Drept temei pentru elaborarea proiectului de lege a servit faptul că microîntreprinderile dispun de resurse limitate pentru a respecta obligațiile împovărătoare, stipulate de cadrul normativ, iar legislația actuală nu prevede o abordare specială pentru microîntreprinderi. Procedurile actuale le impun sarcini administrative care sunt disproporționate față de dimensiunea microîntreprinderilor și drept urmare, sunt mai costisitoare în raport cu alte ÎMM-uri.

Analiza complexă a situației a evidențiat un șir de probleme cu care se confruntă microîntreprinderile, dintre care sunt de menționat:

  • probleme legate de complexitatea legislației muncii;
  • problema raportărilor statistice;
  • probleme legate de acces la informație, consultare, ghidare și instruire;
  • probleme legate de aplicarea serviciilor electronice în activitatea microîntreprinderilor.

Elaborarea modificărilor la actele normative enunțate vizează următoarele finalități pentru microîntreprinderi:

  • Principiul tratamentului privilegiat pentru microîntreprinderi implementat;
  • Cerințe simplificate ale actelor normative în domeniul muncii.

Conform evaluărilor și analizei costurilor administrative, realizate de experți, simplificarea procedurilor va genera o reducere a costurilor pentru respectarea cerințelor cadrului normativ de către microîntreprinderi cu 172 073,0 mii lei, ceea ce constituie cca 79%. Cu referire la prevederile Codului muncii, costurile estimative anuale ale tuturor microîntreprinderilor pentru respectarea cerințelor actuale ale acestuia constituie cca 197 547,2 mii lei. În rezultatul modificărilor cadrului normativ, acestea se vor reduce cu 138 572,7 mii lei, ceea ce constituie cca 70%.

Potrivit Legii contabilității şi raportării financiare, microîntreprinderea este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

  • totalul activelor – 5600000 de lei;
  • veniturile din vânzări – 11200000 de lei;
  • numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.

Conform datelor Biroului Național de Statistică (statistica.gov.md) în anul 2020 numărul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) a constituit 57,2 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi, dintre care aproximativ 85,4% (49,6 mii) sunt microîntreprinderi. Numărul de salariați în medie pe o întreprindere în anul 2020 a constituit sub 6 persoane. Sectorul micro companii generează circa 20% din locurile de muncă și aproape 11% din volumul veniturilor din vânzări ai întreprinderilor din RM.

loading...

Comments are closed.