Guvernul reorganizează Cancelaria de stat

Guvernul a aprobat astăzi hotărârea de a restructura Cancelaria de Stat pentru a transforma autoritatea centrală într-una mai puternică și care să răspundă cerințelor unui „Centru al Guvernului” în conformitate cu recomandările Uniunii Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceasta presupune formarea unei structuri organizaționale care ar asigura îndeplinirea spectrului larg de sarcini complexe și realizarea misiunii instituției stabilite de lege și bunele practici internaționale.

Printre obiectivele majore ale proiectului se evidențiază consolidarea procesului de planificare strategică, eficientizarea procesului de coordonare a politicilor publice sectoriale, consolidarea componentei managementul funcției publice, implementarea unui mecanism calitativ și operativ de comunicare în relațiile cu autoritatea legislativă, asigurarea transparenței și relaționării cu cetățenii, cooperarea cu societatea civilă, asigurarea conformității legislative, etc.

„Ținând cont de rolul și locul Cancelariei de Stat în sistemul administrației publice, este necesară consolidarea autorității pentru a fi posibilă realizarea eficientă a atribuțiilor și coordonarea activităților privind implementarea cerințelor de aderare la Uniunea Europeană”, a menționat Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea.

Noua structură a Cancelariei de Stat va cuprinde un efectiv limită de 210 unități, cu 13 unități mai multe decât structura actuală. Au fost create noi direcții de politici sectoriale în domeniul economic, social, justiție, afaceri interne și securitate, precum și direcția managementul funcției publice. De asemenea, Cancelaria de Stat va coordona politicile ce țin de cooperarea cu societatea civilă și drepturile omului. În același timp, domeniul ce ține de protecția socială a veteranilor a fost transferat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Necesitatea reconfigurării instituționale a Cancelariei de Stat reiese din analizele efectuate care au evidențiat oportunitatea ajustării proceselor de coordonare internă și interinstituțională pe componenta de integrare europeană, în conformitate cu metodologia de aderare la Uniunea Europeană, și, respectiv, în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE.

Total
0
Shares
Total
0
Share