Alte știri

Guvernul României consolidează Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Guvernul României consolidează Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, transformându-l într-o structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, informează Telegraph.md, cu referire la documentul aprobat de către Executivul de peste Prut.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Odată cu emiterea acestei Ordonanțe de Guvern, este încheiat mandatul fostului Departament pentru Relația cu Republica Moldova, înființat în 2019, care nu avea personalitate juridică, condus inițial de către basarabeanca Ana Guțu.

Departamentul a fost consolidat ”ținând cont că structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaționale relevante și cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, prin întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susținerea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni, având în vedere necesitatea asigurării condițiilor necesare funcționării în cele mai bune condiții a acestor structuri, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înființarea acestor structuri, precum și pentru îndeplinirea Programului de guvernare, luând în considerare necesitatea realizării unui nivel de reprezentare pe plan intern și extern, respectiv creșterea capacității instituționale în relațiile cu autoritățile din statele unde trăiesc comunități de români și eficientizarea derulării activităților privind finanțarea prin implementare directă și indirectă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanțe de urgență, respectiv funcționarea ineficientă a unor structuri publice și o slabă susținere și promovare a intereselor românilor de pretutindeni, având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, este indicat în documentul adoptat.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.

Finanțarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Atribuțiile, organizarea și funcționarea structurilor prevăzute în OUG se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Structurile nou-înființate preiau de la fostul Departament creditele bugetare neutilizate și creditele de angajament aferente acestora, posturile, personalul aferent și patrimoniul necesar desfășurării activității.

loading...

Comments are closed.