Alte știri

Guvernul va relua distribuirea convertoarelor GRATUITE pentru recepționarea televiziunii digitale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Familiile beneficiare de ajutor social vor primi și în acest an convertoare pentru recepționarea televiziunii digitale. Acestea vor fi distribuite în mod gratuit, dar conform unei proceduri speciale și în termenul stabilit, transmite Telegraph.md

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Potrivit Guvernului, familia beneficiară de ajutor social, care dispune de un televizor funcțional ce nu recepționează semnalul digital va înregistra o cerere, în formă scrisă, privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care își are reședința, după cum urmează:

  1. familia beneficiară de ajutor social pentru luna decembrie 2019 va depune cererea în perioada 13 februarie – 20 martie 2020;
  2. listele solicitanților înregistrați pentru dotare cu convertoare se vor generaliza de către structurile teritoriale de asistență socială și se vor aproba de către vicepreședintele raionului/viceprimarului municipiului pe probleme sociale;
  3. cererile depuse de familiile specificate la sub-punctul 1) vor include declarațiile solicitanților, pe propria răspundere, că familiile lor nu au solicitat anterior dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră. Familiile care vor depune cerere după data indicată în sub-punctul 1) nu vor putea beneficia de dotarea gratuită cu convertoare.

Familia beneficiară de ajutor social este eligibilă pentru dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră o singură dată, indiferent din partea cărui membru de familie a fost depusă cererea respectivă.

Structurile teritoriale de asistență socială vor verifica listele generalizate pentru excluderea includerii repetate a familiilor beneficiare de ajutor social specificate în Hotărârea de Guvern.

Structurile teritoriale de asistență socială vor prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii datele statistice privind numărul solicitanților înregistrați pentru dotare cu convertoare pe localități până la data de 27 martie 2020.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va asigura, prin intermediul structurilor teritoriale de asistență socială, informarea beneficiarilor de ajutor social privind modalitatea de asigurare cu convertoare.

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în baza datelor statistice privind numărul de solicitanți înregistrați pentru dotare cu convertoare, conform punctului 4 din H.G., va estima cheltuielile necesare pentru dotarea acestora cu convertoare, în limita bugetului alocat în acest scop, și va înainta, în cazul insuficienței mijloacelor respective, propuneri de suplimentare a bugetului la ulterioara rectificare a bugetului de stat. La fel, va organiza, în condițiile legii, achiziționarea, prin procedura de licitație deschisă, de la producătorul selectat a cantității necesare de convertoare capabile să recepționeze semnalul de televiziune digitală terestră în zonele de recepție sigură a rețelelor cu acoperire națională din Republica Moldova.

Distribuirea convertoarelor va fi efectuată prin intermediul unui operator, care va fi selectat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Alte categorii defavorizate ale populației, specificate în Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, urmează să fie dotate cu convertoare conform procedurii specificate la pct. 1–6, în limita stocului rămas de convertoare achiziționate din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul de stat pentru anul 2020 și în funcție de data depunerii cererii.

Menționăm că o hotărârea asemănătoare a fost aprobată și în anul 2018, în baza căreia au fost distribuite doar 8922 de convertoare, conform listelor de solicitanți, întocmite de structurile teritoriale de asistență socială. Însă, numărul dat de familii beneficiare, constituie doar cca. 17% din numărul total de 51782 de potențiali beneficiari, conform situației de la 1 decembrie 2018, ceea ce a dus la elaborarea și aprobarea unei noi hotărâri privind noua etapă de dotare cu convertoare a beneficiarilor de ajutor social pentru familiile care nu au reușit să depună cererile în anul 2018, precum și pentru alte categorii defavorizate ale populației.

Hotărârea cu privire la continuarea programului privind distribuirea convertoarelor a fost inclusă pe ordinea a ședinței de Guvern din 12 februarie curent și va intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

loading...

Comments are closed.