Politic

Imixtiunea instanțelor corupte în activitatea CNPF va fi eliminată

Pinterest LinkedIn Tumblr

A fost votat în cea de-a doua lectură proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Modificările urmăresc facilitarea aplicării Codului Administrativ și eficientizarea activității administrative din cadrul CNPF, ținând cont de specificul domeniului supravegheat. Potrivit autorilor, un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, scopul fundamental al inițiativei este de a elimina imixtiunea abuzivă a instanțelor în activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

În special, reglementările vizează particularitățile de parcurgere a procedurilor administrative de control. Astfel, este reglementată împuternicirea președintelui CNPF cu posibilitatea de a lua decizii ce țin de procedurile administrative, inclusiv suspendarea, prelungirea, conexarea acestora, dar și atragerea terților în procedură administrativă. Totodată, este prevăzută situația în care deciziile menționate pot fi adoptate de Consiliul de administrație al CNPF.

Alte modificări se referă la aspectele ce țin de suspendarea executării actelor administrative individuale ale CNPF.

Totodată, Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare a fost completată cu prevederi ce stabilesc atribuțiile instituției în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații nemijlocit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, sunt prevăzute derogări de la dispozițiile de confidențialitate în cadrul schimbului de informații cu autoritățile competente pe plan intern și internațional.

Proiectul de lege a fost votat de către 52 de deputați.

loading...

Comments are closed.