Alte știri

Implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 ar putea fi extinsă până în anul 2022

Pinterest LinkedIn Tumblr

Termenul de implementare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 ar urma să fie extins până în anul 2022. Proiectul a fost elaborat de Centrul Național Anticorupție, la inițiativa legislativă a unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit autorului, acesta este principalul documentul de politici publice care are menirea de a sistematiza și eficientiza eforturile entităților publice în domeniul anticorupție și de consolidare a integrității.

În cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei securitate națională, apărare ți ordine publică au aprobat raportul la proiectul privind extinderea termenului de funcționare a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție.

Conform documentului, urmează redactarea Planului de acțiuni al Strategiei, prin introducerea unor acțiuni noi, dar care se integrează armonios în construcția structurală a Planului, precum și vin să completeze acțiunile deja prescrise de a eficientiza și completa atingerea scopurilor propuse prin acest document strategic.

Totodată, urmează modificări care presupun „divizarea” („dezagregarea”) indicatorilor deja existenți, întru asigurarea eficientizării procesului de monitorizare, raportare si evaluare a progreselor înregistrate de către autoritățile implementatoare. Se propune și prelungirea termenelor de implementare a acțiunilor necesare, dar și identificarea anumitor instituții responsabile și implicate nemijlocit în Planul de acțiuni al Strategiei.

Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 a fost adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr.56 la 30 martie 2017.

De menționat că, Strategia a venit cu o abordare novatorie pe mai multe dimensiuni. Astfel, proiectul are la bază o evaluare multidimensională și comprehensivă a gradului de realizare și a impactului precedentului document strategic anticorupție – SNA 2011-2016. Acesta a permis identificarea domeniilor vulnerabile, a aspectelor critice pentru implementarea eficientă a documentului, gradului de implicare a autorităților responsabile – a succeselor și eșecurilor înregistrate. Evaluarea, de asemenea, a inclus și o serie de recomandări pentru noul document de politici anticorupție, care au fost luate în considerare de către autori în procesul scrierii.

loading...

Comments are closed.