Economic

În 2018 producția industrială în R. Moldova a crescut cu 8,1% comparativ cu 2017

Pinterest LinkedIn Tumblr

Extinderea activității Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiționale în domeniul industriei automotive, lărgirea și diversificarea piețelor de desfacere la export ca rezultat a valorificării oportunităților oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană,  evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut, precum și sporirea cererii interne și externe față de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creșterea industriei în perioada ianuarie-mai 2018. Aceasta a înregistrat cu 8,1% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

În trendul celor mai progresive ramuri industriale ce au determinat creșterea sectorului în primele cinci luni ale anului se mențin: fabricarea de fire şi cabluri electrice (creștere cu circa 39%), producerea de piese pentru autovehicule și motoare (+42%), fabricarea articolelor din sticlă (+47%), prelucrarea fructelor și legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea cărnii (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+7,2%), fabricarea altor produse textile (+20%), fabricarea încălțămintei și prelucrarea pieilor (+21%), producția și furnizarea de energie (+4,6%).

1. Industria prelucrătoare, care produce circa 82% din bunurile industriale, a avut cea mai mare contribuție la creșterea industriei (+7,1 p.p. din 8,1%), înregistrând un avans de 9,4%.

2. Industria automotive devine o ramură tot mai importantă pentru economia națională, aceasta generând constant locuri noi de muncă, salarii decente și producție pentru exporturi. Creșteri esențiale au înregistrat activitățile de fabricare a firelor și cablurilor electrice și producția de piese pentru autovehicule și pentru motoare (cu circa 40%). Expansiunea acestor industrii este legată de dezvoltarea proiectelor investiționale din cadrul ZEL, lansate de investitorii străini în anul trecut (proiectul companiei japoneze Sumitomo, lansat la Orhei, extinderea companiilor germane Draexlmaier la Cahul și Coroplast la Căușeni etc.). Conform datelor de la sfârșitul anului 2017, în ZEL erau create circa 12 mii de locuri de muncă, salariu mediu constituia circa 8300 lei, iar cota producției industriale fabricate în total exporturi era de circa 24%.

3. Industria alimentară reprezintă o altă ramură strategică pentru economia națională, contribuind la creșterea industriei cu 2,4 p.p. În ianuarie-mai 2018 aceasta s-a majorat cu 12%, fiind susținută de evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (+41%), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+37%), prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+13%), fabricarea băuturilor (+7%), fabricarea produselor de brutărie (+6,4%), prelucrarea și conservarea peștelui (+49%).

4. Și fabricarea sticlei a influențat creșterea volumului producției industriale (+1,1 p.p. la IPI). Industria sticlei a crescut cu circa 47%, fiind stimulată în special de majorarea volumului producției livrate peste hotare: cifra de afaceri la export a crescut cu 46%.

5. Fabricarea textilelor, articolelor de îmbrăcăminte și încălțămintei sunt industrii cu un potențial important și au prezentat un impact substanțial la creșterea producției industriale (+2,1 p.p.). În primele cinci luni ale acestui an, fabricarea textilelor a crescut cu 19%, a articolelor de îmbrăcăminte – cu 7,2%, iar a articolelor de încălțăminte – cu 21%. Acestea sunt industrii care preponderant exportă producția peste hotare (circa 80% din producție), iar extinderea producției industriilor respective pe piețele externe a constituit factorul de bază care a stimulat creșterea.

6. Sectorul energetic a înregistrat, în ianuarie-mai 2018, o creștere de 4,6% a volumului producției şi furnizării de energie electrică, termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat, şi a contribuit la creșterea industriei cu 1 p.p. Creșterea producției şi furnizarea de energie a fost influențată de evoluțiile pozitive ale sectoarelor economice.

7. Industria extractivă a demonstrat instabilitate în primele 5 luni ale anului 2018. După creșteri de 30%-40% din ianuarie-februarie, în următoarele luni această ramură a înregistrat descreșteri cuprinse între -1,1% și -14%. Instabilitatea ramurii respective este determinată atât de factorii meteorologici, cât și de situația din sectorul construcțiilor, care se află încă în stagnare.

loading...

Comments are closed.