Alte știri

În atenția autorităților locale și moldovenilor de peste hotare: A fost lansat Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Biroul relații cu diaspora din cadrul  Cancelariei de Stat lansează, astăzi, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr.801/2018.

La program sunt invitate să aplice autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 8 aprilie 2019 până la data de 11 mai 2019ora 24:00. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

Programul Diaspora Acasă Reușește ”DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

  • Stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;
  • Păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;
  • Canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;
  • Sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

Programul  este deschis pentru aplicare autorităților publice locale din Moldova, care au rol de Partener lider aplicant (PLA) și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri:

(1) Diaspora;

(2) Guvernul Republicii Moldova;

(3) Autoritățile publice locale;

(4) Partenerii de dezvoltare/donatorii.

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

1) infrastructură (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului, managementul deșeurilor);

3) economie (dezvoltarea regiunii,  investiții, dezvoltarea agriculturii);

4) eficiență energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

5) cultură (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

6) educație (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

7) protecție socială (servicii sociale și de sănătate).

Depunerea dosarelor:

Aplicanții vor completa Formularul online (cu toate anexele) și, totodată, vor expedia toate documentele necesare, atât pe suport de hârtie, cât și electronic.

Click aici pentru a completa formularul online.

Transmiterea aplicațiilor în format electronic:

Aplicațiile în format electronic vor fi expediate la adresa: brd@gov.md.

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele şi condiţiile concursului vizitați pagina BRD: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13

loading...

Comments are closed.