Actual

În atenția operatorilor de date cu caracter personal: Accesul la RODCAP va fi închis

Pinterest LinkedIn Tumblr

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP), informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 175 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea unor acte normative, care va intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022, se exclude obligația operatorilor de date cu caracter personal de a notifica Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), precum și se abrogă art. 28 al Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, fapt care determină lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (RODCAP), prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format electronic, în condițiile prevăzute de lege.

În acest sens, menționăm că la 10 ianuarie 2022 accesul la RODCAP va fi închis.

Astfel, în cazul în care aveți nevoie de careva informații/documente ce se conțin în conturile de utilizatori ai RODCAP, posibilitatea de a le accesa va fi disponibilă până la data indicată supra.

Pentru oricare informație suplimentară, urmează să contactați Direcția prevenire, supraveghere și evidență a Direcției generale supraveghere și conformitate a CNPDCP, la telefonul de contact nr. 022-811-801/811-802.

Comunicat de presă.

loading...

Comments are closed.