Alte știri

În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate necalificată de zilier

Pinterest LinkedIn Tumblr

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește despre obligația persoanelor fizice care desfășoară activitate necalificată cu caracter ocazional (în baza Legii nr.22 din 23.02.2018) de a încheia un contract individual de asigurări sociale de stat. 

Obligația de încheiere a contractului individual de asigurări sociale revine tuturor zilierilor care au desfășurat lucrări în agricultură chiar și cu o durată de o zi în cadrul unei luni. 

Excepție vor constitui pensionarii, persoanele cu dizabilități, precum și persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

Contractul individual de asigurări sociale se încheie de către zilieri la subdiviziunea teritorială a CNAS, unde agentul economic este înregistrat ca plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Astfel, aceștia urmează să se prezinte la subdiviziunile CNAS până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au desfășurat activitatea respectivă.   

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, suma contribuției lunare datorate de către zilieri este de 240,5 lei sau 2886 lei pentru întregul an. 

loading...

Comments are closed.