Alte știri

În capitală a început campania de salubrizare de toamnă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Primăria municipiului Chișinău informează că de astăzi și până la 30 noiembrie, a.c, în capitală se va desfășura Campania de salubrizare de toamnă.   

În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea străzilor și sistemele de canalizare,  trotuare, stații de așteptare, teritoriile curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

În Campania de salubrizare de toamnă sunt antrenate toate serviciile gospodărești din capitală: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Direcția generală transport public și căi de comunicație, Direcția generală locativ-comunală și amenajare, Î.M. Regia „Autosalubritate”, preturile de sector, dar și gestionarii fondului locativ, inclusiv cei privați, pentru a asigura desfășurarea eficientă a activității de salubrizare a teritoriului municipiului.

Actorii implicați în campania de salubrizare de toamnă vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

– salubrizarea zonelor de parc, scuaruri, alei și alte zone verzi din teritoriul administrat, tăierea și evacuarea arborilor uscați din curți, din parcuri, de pe alei, de pe aliniamentele stradale; organizarea plantării a 50000 de arbori în zonele verzi din oraș;

– efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL sau alți administratori;

– evacuarea deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, spălarea/dezinfectarea containerelor existente, suplimentarea cu unități noi, în caz de necesitate; depozitarea separată a deșeurilor menajere și a celor vegetale, lichidarea gunoiștilor stihinice;

– menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

– salubrizarea mecanizată a trotuarelor și rigolelor conform orarului aprobat;

– salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii, colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.), în termene rezonabile.

– salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă; curățarea permanentă a receptoarelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului.

Luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Primarul general, Ion Ceban, a solicitat preturilor de sector să asigure comunicarea cu agenții economici, prin intermediul agenților constatatori, în vederea atenționării acestora despre necesitatea salubrizării teritoriilor din preajma blocurilor/imobilelor pe care le gestionează. „În cadrul campaniei de salubrizare noi nu doar intervenim în spațiile publice, dar și informăm, pentru că anumiți subiecți sunt de bună credință și se conformează, iar alții ignoră apelul nostru. Dar trebuie să depunem efort în acest sens împreună”, a mai menționat edilul.

Totodată, locuitorii capitalei și agenții economici sunt atenționați despre necesitatea depozitării separate a deșeurilor: frunziș și gunoi menajer, neadmiterea incendierii deșeurilor vegetale, menținerea în curățenie a terenurilor aferente caselor de locuit/ teritoriile din preajma imobilelor pe care le administrează.

În cazul neconformării acestor solicitări, persoanele fizice și juridice sunt pasibile de sancțiuni sub formă de amendă, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.