În luna februarie, comisiile parlamentare au aprobat 62 de rapoarte și 76 de avize

În luna februarie, comisiile parlamentare permanente s-au convocat în 35 de ședințe. În cadrul acestor ședințe, parlamentarii au aprobat 54 de rapoarte, 8 corapoarte și 76 de avize la proiectele de lege.

Cele mai multe rapoarte, 15 la număr, au fost prezentate de Comisia economie, buget și finanțe. Câte zece rapoarte au fost prezentate de Comisia juridică, numiri și imunități și de Comisia protecție socială, sănătate și familie. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat șapte rapoarte și trei corapoarte. Șapte rapoarte au fost prezentate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

În aceeași ordine de idei, cele mai multe avize au fost prezentate de Comisia administrație publică și dezvoltare regională, 18 la număr. Alte 13 avize au fost prezentate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, iar Comisia protecție socială, sănătate și familie a prezentat 12 avize. De asemenea, Comisia mediu, climă și tranziție verde a prezentat 11 avize la proiectele de lege examinate, iar câte opt avize au fost prezentate de Comisia agricultură și industrie alimentară și Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

În aceeași perioadă, în comisiile parlamentare permanente au intrat, spre examinare, 56 de proiecte de acte normative. Conform domeniului de competență, Comisiei protecție socială sănătate și familie au fost distribuite 11 proiecte de lege. Câte zece proiecte de acte normative au fost repartizate Comisiei juridice, numiri și imunități, Comisiei economie, buget și finanțe și Comisiei politică externă și integrare europeană, iar Comisia administrație publică și dezvoltare regională a primit, spre examinare, alte șase inițiative legislative.

Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Parlamentului care examinează proiecte de acte legislative și propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, efectuează anchete parlamentare, dezbat și hotărăsc asupra altor probleme, inclusiv din însărcinarea Președintelui Parlamentului sau a vicepreședinților.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share