În penitenciare vor fi organizate comunități terapeutice pentru condamnații cu istoric de consum de droguri

În penitenciare vor putea fi organizate comunități terapeutice pentru condamnații cu istoric de consum de droguri şi de alte substanțe psihotrope. Comisia drepturile omului și relații interetnice a avizat în ședința de astăzi, cu votul majorității deputaților prezenți, un proiect de modificare a Codului de executare, transmite Telegraph.md

Potrivit proiectului, în cadrul comunităţii terapeutice condamnații din diferite tipuri de penitenciare vor putea desfășura activități terapeutice în comun și vor putea fi plasați în același sector cu condiția că în celula de deținere vor fi respectate condiţiile de detenție pentru tipul de penitenciar stabilit. Totodată, condamnații aflați în regim inițial în penitenciar de tip închis nu vor putea desfășura activități terapeutice.

Comunitatea terapeutică reprezintă un spaţiu în incinta instituţiei penitenciare, în care este aplicat un complex de metode de tratament, folosite pentru impulsionarea participării condamnatului în propriul proces de recuperare şi însuşire a unui mod corect de viaţă. Modalitatea de organizare şi funcționare a comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare va fi aprobată prin ordinul directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

”La etapa actuală, legislația execuțional penală nu reglementează statutul juridic al comunităților terapeutice din instituțiile penitenciare. Prezenta inițiativă va contribui la crearea premiselor de multiplicare a modelului de comunitate terapeutică instituită în Penitenciarul nr.9 – Pruncul și în alte instituții penitenciare din țară, deoarece, conform rezultatelor activității comunității respective, această formă organizațională răspunde cel mai bine nevoilor beneficiarilor”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Potrivit datelor statistice ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe parcursul anului trecut, 457 de persoane deținute în cadrul instituțiilor penitenciare erau luate în evidență medicală pentru consum de droguri. La începutul anului curent, circa 781 de persoane erau deținute pentru infracțiuni privind circulația substanțelor narcotice.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Justiției în comun cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Proiectul de lege urmează a fi examinat și de celelalte comisii parlamentare, iar, ulterior, dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

Zinaida Grecianîi a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în țara noastră

Total
0
Shares
Total
0
Share