În plină criză energetică, în Moldova nu se mai permite crearea parcurilor fotovoltaice

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că a fost epuizată cota maximă de capacitate pentru instalațiile solare PV (fotovoltaice) altele decât cele montate pe clădiri (montate pe teren) stabilită conform Hotărârii Guvernului nr. 401 din 08.12.2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, în acest sens a fost confirmat statutul de producător eligibil în baza a 154 de cereri, înregistrate conform principiului primul venit-primul servit, cu o capacitate sumară de 120 MW, pentru care au fost aprobate hotărâri pentru confirmarea statutului de producător eligibil în conformitate cu Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei produse din surse regenerabile și a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019.

În conformitate cu pct. 112 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 05.07.2019, în cazul aprobării unor noi cote de capacitate de către Guvern sau eliberării unor cote de capacitate urmare a retragerii statutului de producător eligibil, inițierea procesului de confirmare a statutului de producător eligibil pentru capacitățile noi are loc începând cu data specificată de Agenție într-un anunț pe pagina web oficială. Anunțul privind inițierea procesului de confirmare a statutului de producător eligibil pentru cotele noi de capacitate se publică cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru inițierea procesului.

Total
0
Shares
Total
0
Share