Actual

În premieră, concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat este realizat în luna septembrie

Pinterest LinkedIn Tumblr

În acest an, în premieră, concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat este realizat în luna septembrie, spre deosebire de anii trecuți, când acest proces avea loc în lunile octombrie-noiembrie, iar studenții nu aveau siguranța că vor fi admiși la specialitățile solicitate și participau la concurs pentru studiile de rezidențiat în afara țării, transmite Telegraph.md

Totodată, am majorat numărul locurilor la specialitățile implicate în lupta cu pandemia COVID-19, precum: Anestestezie și terapie intensivă, Boli infecțioase, Radiologie și imagistică medicală.

Pe parcurs, dacă va exista suprasolicitare a domeniului Sănătate publică, va fi reexaminat numărul de locuri în funcție de situația de concurs și de numărul de solicitări ale candidaților la specialitățile epidemiologie, igienă și microbiologie, ținând cont de situația epidemiologică din țară.

„Mulțumesc colegilor din Minister și din cadrul USMF „N. Testemițanu”, care au depus eforturi pentru a lansa concursul cât mai curând.”, a scris ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu într-o postare pe Facebook.

Totodată, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță într-un comunicat de presă că în perioada 14-18 septembrie 2020, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova va avea loc înscrierea pentru concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat, pentru a.u. 2020-2021.

Concursul se va organiza pe specialități, conform Planului de admitere aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 793 din 26.08.2020.

Oferta educaţională din acest an cuprinde 525 de locuri, dintre care 433 – сu finanţare bugetară la 41 de specialități în domeniile medicină generală, sănătate publică și farmacie, iar 92 – la contract, respectiv la 10 specialități din domeniile stomatologie și farmacie.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia 2020, precum şi absolvenţii promoţiilor 2018 şi 2019, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru participare la concurs, candidatul va depune on-line pe adresa [email protected], la Comisia de admitere în rezidențiat, Dosarul de concurs, ce va include următoarele acte scanate:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere;

b) actul de studii și suplimentul acestuia;

c) buletinul de identitate;

d) curriculum vitae model Europass;

e) certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau de către Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară a Universității, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează.

f) copiile publicaţiilor ştiinţifice, dacă este cazul;

g) certificatul de studii cu notele examenului de licență și foaia matricolă, pentru absolvenții din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;

h) certificatul de căsătorie sau alt document ce atestă schimbarea numelui diferit de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat doar la o singură specialitate și să opteze pentru o singură formă de concurs – pe post sau pe loc.

Candidaţii vor achita o taxă de înscriere la concurs, în mărimea stabilită de Universitate.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat

loading...

Comments are closed.