În primele 9 luni ale anului 2023, PIB s-a micșorat cu 0,4% comparativ cu ianuarie-septembrie 2022

În trimestrul III, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2022, conform estimărilor preliminare. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică, care spune că în ianuarie-septembrie 2023, PIB-ul a înregistrat, însă, o descreștere cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

PIB estimat pentru trimestrul III 2023 a constituit 80,5 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere în termeni reali cu 2,6% față de trimestrul III 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul III 2023 s-a majorat cu 3,4% comparativ cu trimestrul III 2022 și s-a redus cu 0,8% comparativ cu trimestrul II 2023.

PIB estimat pentru ianuarie-septembrie 2023 a însumat 214,4 miliarde lei, în descreștere, în termeni reali, cu 0,4% față de ianuarie-septembrie.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 au avut în special următoarele activități:

  • agricultură, silvicultură și pescuit (a generat creșterea PIB cu 5,7%), cu o pondere de 13,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 37,7%;
  • informații și comunicații (+0,7%), cu o pondere de 6,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 11,7%;
  • sănătate și asistență socială (+0,5%), cu o pondere de 5,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,9%;
  • tranzacții imobiliare (+0,5%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,5%.
  • activități de cazare și alimentație publică (+0,4%), cu o pondere de 1,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 29,8%.

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 au avut în special următoarele activități:

  • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (a cauzat scăderea PIB cu 3,0%), cu o pondere de 15,2% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 17,1%;
  • învățământ (-0,5%), cu o pondere de 4,1% la formarea PIB și o descreștere a VAB pe activitățile respective cu 13,5%;
  • transport și depozitare (-0,4%), cu o pondere de 4,9% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,2%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 13,6% la formarea PIB au influențat descreșterea PIB cu 1,5%, volumul acestora micșorându-se cu 10,7%.

Total
0
Shares
Total
0
Share