Alte știri

Încă un pas spre realizarea proiectului „Chişinău Arena”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Încă un pas spre realizarea proiectului de interes național – Arena polivalentă „Chişinău Arena”. Pe data de 18 mai curent a avut loc ședința Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor complexului ,,Chișinău Arena”, conform prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 285 din 23.05.1996.

Astfel, după perfectarea și semnarea actelor de recepție, acestea vor fi înaintate către Agenția pentru Supravegherea Tehnică pentru obținerea concluziei acesteia vizavi de decizia Comisiei de recepție.

Urmare a constatărilor făcute, Comisia de recepţie, a propus  admiterea recepției lucrărilor obiectivului ,,Arena Națională”, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3153.209.006, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Calea Orheiului nr.130, cu obiecțiile consemnateTermenii de remediere aplicabili conform legislației naționale urmează a fi conveniți cu executantul lucrărilor, dar nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice de la data recepției.

Obiectivul menționat nu dispune de căi de acces amenajate. Aceste lucrări urmează a fi realizate în termen de cca 90 de zile din data semnării Acordului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat public-privat nr.01/PPP/AN18 din 24 august 2018. Acordul adițional respectiv este în proces de avizare la instituțiile statului. Valoarea Acordului adițional nr. 2 se estimează de cca 2,5 mil. EUR cu plata eșalonată pe un termen de 10 ani.

La această etapă, finalizarea lucrărilor permite demararea procedurilor legale de formare a bunului imobil, înregistrarea acestuia la organele cadastrale și luarea acestuia la evidență ca patrimoniu în bilanțul companiei S.R.L. ,,Arena Națională”, fondator unic fiind Agenția Proprietății Publice.

 

loading...

Comments are closed.