Alte știri

(infografic) Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2019

Pinterest LinkedIn Tumblr

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2019, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1650 mil. lei, constituind 98,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2018.

Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-a micșorat atît în întreprinderile agricole (cu 1,0%), cît și în gospodăriile populației (cu 6,0%).

Producţia de lapte a scăzut nesemnificativ (cu 0,5%), drept urmare a micșorării producţiei de lapte cu 1,4% în gospodăriile populației, totodată, în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 10,8%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 6,9% în rezultatul majorării producţiei în întreprinderile agricole cu 8,7% și în gospodăriile populației – cu 3,0%.

Descreșterea producţiei animaliere a fost generată de micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, cu excepţia efectivului de porcine și de bovine în întreprinderile agricole în care efectivul s-a mărit.

În ianuarie-martie 2019 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de ovine şi caprine, nivelul mortalităţii a constituit 1,2% (în ianuarie-martie 2018 – 2,0%). Totodată, a crescut nivelul mortalităţii bovinelor, care a constituit 0,7% (în ianuarie-martie 2018 – 0,6%) şi a porcinelor – 7,7% (6,2%).

loading...

Comments are closed.