Inițiativa PSRM: Accesul agenților economici la procedura de achiziții publice urmează a fi facilitat

Accesul agenților economici la procedura de achiziții publice urmează a fi facilitat. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, în Parlament, de un grup de deputați PSRM.

Astfel, prin inițiativa semnată de deputații socialiști se propune ca la evaluarea şi compararea ofertelor, pentru contractele de bunuri și lucrări a căror valoare estimative constituie până la 2 000 000 de lei, autoritatea contractantă va aplica marja preferenţială în favoarea ofertelor de bunuri autohtone şi ofertelor de lucrări efectuate de entități rezidente ai Republicii Moldova care nu va depăşi 15 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasate. Potrivit autorilor, această modificare va asigura creșterea continuă a economiei și a accesului la achizițiile publice pentru entitățile micro și mici.

De asemenea, pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi Asociaţiei Surzilor, de Atelierul de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituţiile penitenciare şi ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de conversiune la cele ecologice, marja preferenţială nu va depăşi 20 la sută din preţul ofertei cea mai bine clasate.

Aplicarea acestor marje va crea un cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție și va spori protecția operatorilor numiți. Această modificare va avea un efect pozitiv pentru agenţii economici, care participă sau intenționează să participe la procedurile de achiziţii publice”, menționează autorii.

Proiectul PSRM nu va necesita alocarea de mijloace financiare.

Total
0
Shares
Total
0
Share