Social

Inițiativa Tinerilor Democrați pentru îmbunătățirea condițiilor din căminele studențești a fost aprobată de către Guvern

Pinterest LinkedIn Tumblr

Inițiativa înaintată de către Organizația de tineret al Partidului Democrat din Moldova, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cabinetul de miniştri a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 14 noiembrie,  modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat, care prevede îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de funcționare a acestora.

Astfel, în conformitate cu prevederile actului normativ, căminele urmează să fie dotate suplimentar cu: calculatoare conectate gratuit la internet, prin wireless;  minim 2 mașini de spălat și minim o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului; cu baie cu apă caldă și sală de sport. În acest sens, administratorul căminului este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și folosirea spațiilor pentru baie.

De asemenea, consiliul locatarilor căminului va stabili, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie.

Documentul mai prevede ca comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţământ să mediatizeze, obligatoriu, inclusiv pe web site-ul instituției, cu cel târziu trei săptămâni până la finele lunii mai: a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin, în parte, din numărul total de locuri de cazare din acestea; b) criteriile aplicate la repartizarea acestora; c) alte condiţii ale procedurii de cazare. Pentru elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii înmatriculați în anul I de studii, această informație urmează să fie mediatizată cel târziu la momentul deschiderii concursului de admitere.

Totodată, organele de administrare a căminelor vor fi obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.

O altă prevedere importantă presupune ca accesul în căminele instituțiilor de învățământ superior să fi asigurat permanent. De asemenea, se exclude obligativitatea deconectării luminii după ora 24:00 în alte încăperi decât cele de uz comun, cât și prohibiția utilizării obiectelor suplimentare de iluminare și încălzire de către locatarii cazați în cămine.

Amintim că organizația de tineret al Partidului Democrat din Moldova a venit cu o inițiativă de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru studenții cazați în cămine. O inițiativă în acest sens a fost semnată de către aproximativ 5000 de studenți cazați în cămine a diferitor instituții de învățământ. Petiția a fost depusă de către un grup de lideri al organizației la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

alegeri 2019, alegeri parlamentare, alegeri moldova, alegeri 24 februarie, alegeri pe sistem mixt, circumscriptii electorale, candidati independenti, parlamentarele 2019, alegeri libere, alegeri corecte,tinerii democrati, tineretul democrat, camine reparate, reparatia caminelor, conditii de trai camine, proiecte pentru tineri

loading...

Comments are closed.