Inspecția Financiară devine Inspectoratul Control Financiar de Stat, iar noua structură va colabora cu instituțiile europene

Proiectul ce prevede organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat a fost aprobat de Guvern. Această instituție este formată prin reorganizarea Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, a cărei atribuții au fost revizuite și completate.

Inspectoratul va asigura atingerea unor standarde mai înalte de control, astfel contribuind la o gestionare performantă a finanțelor și patrimoniului public, conform principiilor bunei guvernări, precum și la creșterea responsabilității manageriale în utilizarea fondurilor bugetare.

Instituției i-au fost delegate noi funcții și atribuții precum: efectuarea activități de supraveghere și control bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetare, coordonarea antifraudă precum și a funcției de controlor național al fondurilor europene. Noile atribuții sunt esențiale pentru o gestionare eficientă a resurselor publice, inclusiv celor externe.

La fel, noua structură va fi abilitată cu atribuții de control actualizate, în vederea protejării intereselor financiare ale statului și aplicării corecte și uniforme a cadrului normativ. În special, se menționează despre controlul ex-post privind atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice, fapt ce va duce la eficientizarea achizițiilor publice și la o mai mare responsabilizare a participanților la procedurile de achiziții.

Respectiva reorganizare este o măsură prevăzută în planul de acțiuni al Guvernului și constituie o precondiție esențială pentru alinierea la Acquis-ul UE pe Capitolul de negociere 32 „Control financiar”.

Prin aprobarea acestui proiect, Guvernul și-a asumat un angajament ferm de a asigura un control financiar de stat robust, transparent și eficient, în serviciul cetățenilor și al bunăstării naționale.

Total
0
Shares
Total
0
Share