Alte știri

INTERVIU // Viorica Dumbrăveanu, despre măsurile de protecție a populației în perioada pandemiei COVID-19

Pinterest LinkedIn Tumblr

Majorarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate, creșterea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei la 1300 lei, inclusiv pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei) și posibilitatea obținerii dreptului la pensie prin procură. Sunt câteva dintre măsurile întreprinse de autorități în domeniul social și medical. Mai multe detalii despre necesitatea și menirea acestor decizii aflăm de la Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Dna ministru, din 1 septembrie 2020, salariile lucrătorilor medicali vor fi majorate cu 30%. Câți angajați vor primi lefuri mai mari?

În primul rând, vreau să reamintesc că începând cu 1 aprilie 2020, au fost majorate cu 10% salariile de funcție ale personalului din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, iar începând cu luna septembrie curent, aceștia vor ridica salarii mai mari cu 30%, aici mă refer la salariile de funcție ale personalului medical (medici, personal medical mediu, personal medical inferior), șoferilor pe ambulanțe din asistența medicală urgentă prespitalicească şi șoferilor pe autosanitare din serviciul AVIASAN din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. În total de majorări vor beneficia circa 42.918 de funcții ocupate.Totodată, vreau să menționez că personalul medical implicat nemijlocit în lupta cu COVID-19 primește un supliment salarial de 100% din salariul de funcție.

Recent, a intrat în vigoare Legea cu privire la acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19. Când vor începe să fie acordate aceste indemnizații?

Indemnizația se stabilește din data decesului, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care cererea și actele necesare au fost depuse după expirarea acestui termen indemnizația se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

De dreptul la indemnizație vor beneficia: soțul supraviețuitor pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului, copii până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. Iar în cazul în care nu există urmași din categoria celor menționați supra, indemnizația se acordă unuia dintre părinți.

Ministerul a aprobat un proiect care prevede că dreptul la pensie să fie solicitat prin procură. De ce a fost necesară această inițiativă?

Este adevărat, am aprobat modificări la Legea privind sistemul public de pensii, care propune ca dreptul la pensie să fie solicitat inclusiv prin procură. De fapt, necesitatea aprobării modificării propuse rezultă din multiplele adresări parvenite de la persoanele care, din cauza stării de sănătate, nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea de pensionare şi actele necesare. De asemenea, e vorba și de persoanele aflate peste hotarele țării, care în legătură cu situația creată din cauza pandemiei, nu pot reveni în țară pentru a-și realiza dreptul la pensie.

Astfel, oferim posibilitatea persoanelor să depună cererea de pensionare şi actele necesare prin reprezentatul desemnat prin procură.

O altă noutate bună pentru populație este că din acest an, recalcularea pensiei poate fi solicitată și în regim online. Cine are dreptul să solicite reexaminarea pensiei? Vechea modalitate de depunere a cererilor la subdiviziunile teritoriale a CNAS rămâne în vigoare?

În contextul pandemiei și protecției persoanelor vârstnice, care fac parte din grupul de risc, dar totodată, în scopul reducerii fluxului de beneficiari la ghișeele organelor de asigurări sociale, am aprobat solicitarea recalculării pensiei online. Oferim o alternativă, însă, rămâne în vigoare și modalitatea actuală de depunere a cererii de reexaminare a pensiei la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Câți vârstnici au beneficiat de reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă începând cu 1 iulie?

Începând cu 1 iulie până la 6 august 2020, de către Casa Națională de Asigurări Sociale au fost recepționate 16.548 de cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă, depuse de către beneficiarii de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani. Astfel, în rezultatul reexaminării pensiilor, pensia medie pentru acești beneficiari s-a majorat în medie de la 2615,00 lei până la 5148,00 lei.

De asemenea, țin să menționez că, începând cu 1 octombrie 2020, beneficiarii de pensii al căror cuantum nu depășește 3000 lei și beneficiarii de alocații sociale de stat vor primi suport financiar unic în sumă de 700 lei. De suport financiar vor beneficia circa 659.886 de persoane (inclusiv 462.948 beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, 109.219 beneficiari de pensii de dizabilitate, 10.897 beneficiari de pensii de urmaș, 723 beneficiari de pensii militarilor în termen și membrilor lor de familie și 68.852 beneficiari de alocații sociale de stat).

Ce măsuri a întreprins Ministerul pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații dificile în perioada stării de urgență?

Pe perioada stării de urgență a fost majorat venitul lunar minim garantat de la 1107 lei până la 1300 lei (+193 lei), inclusiv a fost majorat cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei), care este valabil și după ridicarea stării de urgență.

Modificările respective au dus la creșterea semnificativă a numărului familiilor care au beneficiat de ajutor social. În lunile aprilie și mai curent, de cel puțin o plată de ajutor social au beneficiat circa 75.700 familii (+27.753) – mărimea medie a prestației a constituit 1.121 lei (+298,31) comparativ cu luna martie – 47947 familii și 822,69 lei.

Datorită modificării surselor de acumulare a mijloacelor financiare în Fondul de susținere a populației, am reușit să angajăm suplimentar începând cu 1 iulie curent, 2326 de asistenți personali în cadrul Serviciului social ,,Asistență personală”. Această realizare a redus în jumătate lista de așteptare a persoanelor cu dizabilități severe care necesită acest serviciu. Aceste 2.326 de persoane vor beneficia de garanțiile sociale ca persoane angajate în câmpul muncii.

Ce măsuri au fost întreprinse pentru a spori gradul de protecție socială a veteranilor de război?

Recent am aprobat măsuri suplimentare de protecție a veteranilor de război. Astfel, aceștia vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2021, de poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală, fiind incluși în categoria de persoane asigurate de către Guvern.

Totodată, am majorat cuantumul alocației lunare de stat de la 250 lei la 500 lei, acordat soților/soțiilor participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiuni de luptă în timp de pace căzuți la datorie, ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, decedate, ai participanților decedați la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

La fel, victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, începând cu 1 ianuarie 2020, au dreptul la alocații lunare de stat (în cuantum de 500 lei), indiferent de faptul dacă sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat conform legislației naționale. Conform datelor CNAS, la situația din 1 iunie 2020, în total sunt înregistrați 7.287 de beneficiar de alocații lunare de stat din categoria victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990.

De asemenea, Ministerul a elaborat un proiect de lege, care urmează să fie aprobat, pentru majorarea alocației lunare de stat, începând cu 1 ianuarie 2021, pentru:

– participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, cu 200 lei;
– persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, precum și pentru persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la Cernobîl, cu 100 lei;
– persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial, cu 100 lei.

Ce alte măsuri urmează să fie întreprinse în următoarea perioadă?

La 1 octombrie 2020, urmează să realizăm indexarea pensiei, conform legislației, coeficientul de indexare reprezintă inflația înregistrată în primul semestru al anului în curs. Mecanismul de indexare se va aplica pentru toate prestațiile sociale, inclusiv plățile capitalizate, indemnizațiile de dizabilitate survenită ca urmare a unui accident de muncă şi compensațiile bănești lunare stabilite participanților la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl.

Concomitent, am elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru a asigura reabilitarea persoanelor care suferă de pneumofibroză, drept consecință al infecției cu COVID-19.

De acest drept vor beneficia: persoanele asigurate, persoanele vârstnice, persoanele adulte cu dizabilități și veteranii de război.

În curând vom aproba Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință asistată”. Acest serviciu are drept scop reintegrarea socială a copiilor/tinerilor rămași fără ocrotire părintească sau rămași temporar fără ocrotire părintească, care au nevoie de suport adițional pentru prevenirea excluziunii și marginalizării sociale, integrarea educațională și profesională a acestora, inclusiv, formarea abilităților pentru trai independent.

loading...

Comments are closed.