Actualitate

Judecătoria Chișinău a reacționat la investigația Cutia Neagră Plus

Pinterest LinkedIn Tumblr

Judecătoria Chișinău, comunicat de presă: Pentru a înlătura avalanșa de speculații, ce afectează independența, imparțialitatea funcționării Judecătoriei Chișinău referitor la afirmațiile enunțate în spațiul public în cadrul emisiunii televizate ”Cutia Neagră Plus”, difuzată la data de 14 martie 2021, se impune necesitatea unei reacții adecvate principiilor legalității, independenței și imparțialității.

Astfel, se comunică că, în conformitate cu art.22 alin.(6) din Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015, capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

Deci, în scopul organizării bunei funcționări a instanței de judecată, folosirii eficiente și raționale a mijloacelor bugetare și extrabugetare acordate Judecătoriei Chișinău asigurării economiei și eficacității achizițiilor, în temeiul art.161 al Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, președintele Judecătoriei Chișinău a emis ordinul de constituire a Grupului de lucru pentru Achiziții Publice din cadrul Judecătoriei Chișinău.

Prin urmare, relatăm că, în urma petreceri licitației în achiziții publice, Grupul de lucru a luat decizia de a desemna câștigător OP ”Thor Security Group” SRL, ultimul dispunând de dotarea tehnică ce corespunde condițiilor solicitate și încheierea contractului de prestare a serviciilor.

În acest sens, învederăm că, contractul de achiziţii publice a fost încheiat conform procedurilor de achiziţie publică prevăzute de Legea menționată supra, în temeiul planului de achiziţie şi în limita alocaţiilor aprobate.

Referitor la camerele video, vă informăm că, acestea au fost montate pentru a asigura securitatea atât a colaboratorilor instanței, cât și a justițiabililor, care au acces în sediile Judecătoriei Chișinău, fiind instalate la intrarea și pe holurile instanței de judecată, și nu în birourile judecătorilor și/sau sălile de ședințe, așa cum s-a menționat în cadrul emisiunii televizate.

Reliefăm că, aceste camere video sunt la balanța și în gestiunea Judecătoriei Chișinău.

Respectiv, informația se stochează și se arhivează pe serverele instanței de judecată, iar sistemele video sunt administrate doar de funcționarii instanței, care sunt responsabili de prelucrarea ei.

Gardienii care prestează servicii de pază fizică în sediile Judecătoriei Chișinău au doar posibilitatea de a monitoriza respectarea ordinii publice, vizionând în regim online camerele amplasate la intrarea în clădire, holuri și coridoare ale instanței.

Prin urmare, menționăm că, criteriile de calificare și selecție a companiei câștigătoare, care la moment asigură paza Judecătoriei Chișinău au fost efectuate cu respectarea strictă a legislației în vigoare, iar afirmațiile expuse în cadrul emisiunii televizate enunțate supra, sunt distorsionate și nu corespund realității.

loading...

Comments are closed.