Judecătoria Chișinău a respins cererea de chemare în judecată a CA, de către postul Bravo TV

În data de 28 martie 2024, Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de către SC ”Bravo TV” SRL împotriva Consiliului Audiovizualului privind anularea Deciziilor CA nr. 99 din 30 martie 2022 și nr. 188 din 03 iunie 2022.

Prin Decizia CA nr. 99 din 30 martie 2022 au fost aprobate rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și art. 19 alin. (4) din CSMA. Prin același act administrativ, postul de televiziune „Bravo TV” a fost sancționat cu 14 000 de lei pentru nerespectarea repetată a obligației de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 4 ore și programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română; cu 8 000 de lei pentru transmisiunea serviciului media audiovizual cu încălcarea prevederilor licenței de emisie; cu 5 000 de lei pentru refuzul de a pune la dispoziția CA înregistrările programelor audiovizuale solicitate și cu 29 000 de lei pentru neîndeplinirea repetată a obligației de a dubla sau sonoriza în limba română filmele pentru copii.

Prin Decizia CA nr. 188 din 03 iunie 2022, cererea prealabilă înaintată de către „Bravo TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”, privind anularea Deciziei nr. 99 din 30.03.2022, a fost respinsă în unanimitate de către membrii CA.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share