Judecătoria Chișinău combate falsurile vociferate de Alex Cozer și Mariana Rață la Jurnal TV și TV8

La 03 iulie și 04 iulie 2024 pe canalul Jurnal TV în emisiunile moderate de Alex Cozer, ulterior la 07 iulie 2024 pe canalul TV8 la emisiunea Cutia Neagră moderată de Mariana Rață, au fost răspândite informații în privința judecătorului Rodica Berdilo și în special a hotărârii pronunțată la 19 iunie 2018 cu privire la neconfirmarea legalității alegerilor locale în municipiul Chișinău din anul 2018.

În acest sens, Judecătoria Chișinău vine cu următoarele precizări cu privire la dosarul discutat public:

Jurnaliștii menționați au declarat precum că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru soluția dată de judecătorul Rodica Berdilo prin hotărârea din 19 iunie 2018 și a declarat-o ilegală.

Aducem la cunoștința publicului că această informație nu corespunde realității și nu există nici un act confirmativ în acest sens.

Astfel, Vă informăm că de fapt această hotărâre a fost verificată de instanțele ierarhic superioare într-un termen restrâns potrivit Codului electoral și a fost menținută prin decizia Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2018.

La 25 iunie 2018, prin încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție au fost declarate inadmisibile recursurile declarate împotriva deciziei date fiind constatat că: ”…instanţa de apel şi prima instanţă au examinat cauza sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material, procedural şi au apreciat corect probele administrate, hotărârile acestora fiind legale.”

Este de menționat decizia din 12 iunie 2018 (nr. 3a-1074/18) emisă pe un alt dosar de către Curtea de Apel Chișinău (judecători: Boris Bîrcă, Steliana Iorgov, Nina Traciuc), menținută prin încheierea din 15 iunie 2018 a Curții Supremă de Justiție (judecători: Nina Vascan, Dumitru Mardari, Tamara Chișca-Doneva) prin care s-a constatat că acțiunile candidatului electoral Andrei Năstase constituie agitație electorală în ziua alegerilor.

Conform art. 123 alin. (2) Cod de procedură civilă, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o cauză civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sînt obligatorii pentru instanţa care judecă cauza şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte cauze civile la care participă aceleaşi persoane.

Potrivit motivării hotărârii din 19 iunie 2018 emisă de judecătorul Rodica Berdilo, în conformitate cu art. 123 alin. 2 Cod de procedură civilă, instanța de judecată a reținut la adoptarea soluției sale, constatarea făcută prin decizia din 12 iunie 2018 (nr. 3a-1074/18) că acțiunile unui candidat electoral constituie agitație electorală în ziua alegerilor.

La 24 septembrie 2019, decizia din 12 iunie 2018 prin care Curtea de Apel Chișinău (judecători: Boris Bîrcă, Steliana Iorgov, Nina Traciuc) a calificat acțiunile candidatului electoral Andrei Năstase ca agitație electorală, a fost casată urmare a revizuirii și rejudecată, fiind respinsă ca inadmisibilă. (anume pe acest caz Andrei Năstase s-a adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului invocând lezarea dreptului la libertatea de exprimare protejat de art. 10 din Convenție, cererea fiind comunicată Guvernului RM la 11 iulie 2019)

Prin urmare, s-a anulat decizia instanței judecătorești care a servit drept temei pentru emiterea hotărârii din 19 iunie 2018 de către judecătorul Rodica Berdilo.

Urmare a desființării deciziei din 12 iunie 2019 a Curții de Apel Chișinău, a fost depusă cerere de revizuire a deciziei din 21 iunie 2018 a Curții de Apel Chișinău prin care s-a menținut hotărârea din 19 iunie 2018 emisă de judecătorul Rodica Berdilo.

La 04 octombrie 2019, Curtea de Apel Chișinău, în componența completului format din judecătorii Vladislav Clima, Ecaterina Palanciuc, Ala Malîi, a admis cererea de revizuire și a dispus rejudecarea cauzei, iar la 08 octombrie 2019 a casat hotărârea din 19 iunie 2018 și a confirmat legalitatea alegerilor locale din 2018.

În final, urmare a analizei cronologice a proceselor menționate mai sus, constatăm că declarațiile jurnaliștilor precum că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru soluția adoptată de judecătorul Rodica Berdilo prin hotărârea din 19 iunie 2018, nu corespund realității, fiind răspândite cu rea-credință reieșind din modalitatea expunerii însoțită de cuvintele „ilegală, rușinoasă”.

Adăugăm că până la moment, nici una dintre hotărârile pronunțate de judecătorul Rodica Berdilo nu a constituit obiect de examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar informațiile răspândite constituie o prezentare nereală și tendențioasă a faptelor.

Recomandăm tuturor celor care se expun public pe chestiuni ce vizează sistemul judecătoresc să se informeze în prealabil referitor la veridicitatea informațiilor pe care intenționează să le aducă la cunoștința publicului, pentru a evita dezinformarea acestuia”, este comunicatul instanței.

Total
0
Shares
Total
0
Share