Judecătorul Liuba Șova a emis o decizie care putea afecta drepturile mai multor persoane, dar ceilalți judecători ai CC au corectat situația

În contradicție cu o decizie unilaterală a judecătorului constituțional Liuba Șova, care a fost respinsă imediat din preocupare pentru posibilele impacte negative asupra drepturilor mai multor persoane din sistemul de Educație, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis suspendarea articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023, până la soluționarea definitivă a cauzei. Această decizie a fost luată în urma unei cereri de suspendare depuse de către un deputat preocupat de impactul imediat al acestor dispoziții asupra personalului din domeniul educației.

Guvernul PAS a propus modificări care ar fi permis subordonarea tuturor Direcțiilor raionale din domeniul Educației și înlocuirea conducerii acestor instituții. Curtea Constituțională a apreciat că suspendarea acestor norme este necesară pentru a preveni prejudicii iminente asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor și pentru a menține stabilitatea juridică în sistemul educațional. Astfel, această decizie temporară își propune să evite eventualele consecințe negative până când cauza va fi examinată în detaliu.

Suspendarea acestor prevederi a fost hotărâtă în interesul păstrării ordinii constituționale și pentru protejarea dreptului la muncă al persoanelor afectate de aceste schimbări.

”Prin Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023, în exercițiul atribuțiilor de Președinte ad-interim al Curții Constituționale, judecătorul Liuba Șova a examinat și a respins cererea de suspendare a acțiunii dispozițiilor articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (în continuare, Legea nr. 257 din 17 august 2023).

Plenul Curții Constituționale constată că, în susținerea cererii privind suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate, autorul sesizării a susținut că prevederile contestate au intrat în vigoare la 1 septembrie 2023. Așadar, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii, aproximativ 30 de persoane vor fi destituite prin efectul legii. Mai mult, având în vedere că interimatele funcțiilor de conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului vor fi desemnate de autoritatea publică centrală, există riscul că vor fi demise și alte persoane din organele locale din domeniul învățământului. În eventualitatea în care prevederile contestate vor fi declarate neconstituționale, va fi dificilă revenirea în funcție a persoanelor care au fost demise prin efectul legii. De asemenea, actele administrative emise de persoanele noi numite ar putea fi declarate ilegale, fapt care ar provoca un haos la început de an școlar.

Prin Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023, Președintele ad-interim a conchis că argumentele autorului sesizării formulate în susținerea cererii referitoare la suspendarea acțiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent și irevocabil al pretinselor consecințe negative, de vreme ce încetarea de drept a raporturilor de serviciu cu persoanele vizate va avea loc la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii (calculat de la 1 septembrie 2023). Această perioadă, în opinia Președintelui ad-interim, va fi suficientă pentru soluționarea sesizării. Așadar, Președintele ad-interim a considerat că nu există motive suficiente pentru a dispune suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate.

Examinând prima facie cererea de suspendare a acțiunii normelor contestate, Plenul Curții observă că în situația în care acțiunea normelor contestate nu va fi suspendată, la expirarea termenului de 45 de zile, calculat de la 1 septembrie 2023, acestea vor produce efecte ope legis. În acest sens, vor fi încetate raporturile de muncă cu mai multe persoane, iar în locul lor vor fi desemnați interimari. În cazul în care, ipotetic, Curtea va constata neconstituționalitatea normelor contestate, legea producându-și efectele, hotărârea ei va influența în mod negativ certitudinea juridică. Totodată, suspendarea prevederilor contestate ar putea preveni încălcarea unor drepturi fundamentale, e.g. dreptul la muncă.

Pe baza acestor raționamente, Plenul consideră că suspendarea normelor contestate are mai multe beneficii sub aspect constituțional în raport cu soluția nesuspendării ei. Cu privire la domeniul afectat de Legea contestată, Plenul reține că soluția suspendării este necesară pentru a evita prejudiciile şi consecințele negative iminente în raport cu drepturile fundamentale ale persoanelor și cu ordinea constituțională (a se vedea articolul 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolul 71 alin. (2) pct. 1) literele b) și h) din Codul jurisdicției constituționale)”, au argumentat judecătorii.

Amintim că Liuba Șova a ajuns judecător în urma unui concurs organizat de către Guvernul Maia Sandu, în 2019.

Total
0
Shares
Total
0
Share