Alte știri

La Chișinău a avut loc ședința grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi

Pinterest LinkedIn Tumblr

Un nou program de promovare a economiei verzi pentru perioada 2022-2027, precum și necesitățile de implementare a programului EU4Environment în Moldova, au fost discutate astăzi, în cadrul ședinței grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi. La ședință au participat: ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, co-președintele Grupului de lucru, secretar de stat Iordanca-Rodica Iordanov, membrii grupului de lucru, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai partenerilor de implementare.

Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței au vizat implementarea Programului Uniunea Europeana pentru Mediu/EU4Environment în Moldova în anul 2021; activitățile sub-componentelor EU4Environment pentru perioada septembrie-decembrie 2021 și planurilor generale pentru 2022; planul de lucru pe țară pentru Rezultatul 4 pentru anii 2021-2022. De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat raportul final de evaluare a Programului pentru promovarea economiei verzi pe 2018-2020 și au fost prezentate recomandările pentru elaborarea noului Program pentru 2022-2027.

Totodată, s-a discutat despre documentul informațional privind Pactul Verde European și starea tranziției verzi în Republica Moldova, inclusiv, despre importanța asigurării sinergiei cu alte proiecte/acțiuni și informarea partenerilor de implementare despre posibilitățile și necesitățile de implementare a EU4Environment în Moldova.

În cadrul discuțiilor ministrul Iuliana Cantaragiu a comunicat că ministerul este interesat în avansarea activităților legate de reforma Fondului Ecologic Național, de reforma Agenției Moldsilva și îmbunătățirea managementului pădurilor și ariilor protejate, de aplicarea setului Indicatorilor Creșterii Verzi pentru adoptarea și monitorizarea deciziilor etc.

„În cadrul guvernării actuale ne punem scopul ca activitatea economică trebuie să se desfășoare cu maximă responsabilitate față de mediu și față de societate, având în vedere durabilitatea vieții prin satisfacerea necesităților atât a generației actuale, cât și a generațiilor viitoare. Din aceste considerente în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 la capitolul protecția mediului am inclus: elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei de mediu până în anul 2030; elaborarea și aprobarea proiectului Programului de promovare a economiei „verzi” pentru anii 2022-2027; elaborarea și aprobarea proiectului Programului de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. De asemenea, elaborarea și aprobarea proiectului Programului de extindere a suprafețelor de vegetație forestieră pentru anii 2022-2032, a programului de dezvoltare durabilă a sectorului forestier, precum și a Programului național de gestionare a deșeurilor”.

În cadrul unei sesiuni speciale a ședinței, participanții au abordat Indicatorii Creșterii Verzi în Republica Moldova: lansarea activităților de actualizare a setului național (Activitatea 5.3 EU4Environment).

La ședință au participat reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, sectorului academic, asociațiile obștești, Delegației UE în Republica Moldova, reprezentanți ai Partenerilor de implementare (OECD, CEE ONU, UNEP, UNIDO, Banca Mondială), etc.

loading...

Comments are closed.