La Guvern au avut loc discuții despre bugetul pentru 2023, votat deja în prima lectură

Comisia paritară pentru descentralizare s-a întrunit în cea de-a doua ședință din acest an. Discuțiile cu reprezentanții CALM și ai autorităților publice locale s-au axat prioritar pe bugetul pentru anul 2023, votat deja în prima lectură.

În debutul dezbaterilor, s-a trecut în revistă principalele acțiuni întreprinse în ultima lună în vederea fortificării dialogului dintre APC și APL. De asemenea, s-a vorbit despre condițiile în care a fost stabilit bugetul pentru anul viitor.

Președintele Consiliului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Badan, a salutat dezbaterile pe tema bugetului și a încurajat continuarea cooperării dintre autoritățile publice centrale și cele locale: „Apreciem deschiderea pe care o avem din partea Guvernului. Suntem siguri că împreună vom putea lucra mai eficient pe numeroasele subiecte ce vizează autoritățile publice locale. Interesul nostru comun este să rezolvăm problemele pe care le confruntăm zilnic la nivel local, să identificăm cele mai bune soluții și să fim auziți.”

În cadrul ședinței au fost abordate și teme legate de creșterea salariilor și a indemnizațiilor lunare pentru angajații din cadrul APL, inclusiv prin creșterea veniturilor proprii și utilizarea transferurilor cu destinație generală. În acest context, reprezentanții autorităților locale au salutat eliminarea plafoanelor la taxele locale și au solicitat ca mărimea taxelor să poată fi decisă anual și nu o dată la trei ani, cum se propune. De asemenea, a fost discutată posibilitatea de consolidare a capacităților administrative ale autorităților publice locale, inclusiv prin amalgamarea voluntară, prevăzută de strategia de reformă a APL.

Comisia paritară a decis convocarea în următoarea lună a grupurilor de lucru pe subiecte specifice, cum ar fi gestionarea patrimoniului, educația, sănătatea și protecția socială, astfel ca următoarea ședință a Comisiei paritare să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie.

Total
0
Shares
Total
0
Share