Alte știri

Lecții de integritate pentru procurori. CNA a susținut o instruire pe subiectul Managementului riscurilor de corupţie

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 8 aprilie curent, Direcția Educație Anticorupție a susţinut o instruire pentru procurorii-şefi din cadrul Procuraturii Generale şi procuraturilor teritoriale şi cele specializate cu tema „Managementul riscurilor de corupţie.”

În cadrul acesteia au fost abordate subiecte precum:

– organizarea procesului „Managementul riscurilor de corupţie,” responsabilităţile conducătorului şi a managerilor operaţionali în asigurarea desfăşurării calitative a acestuia;

– etapele procesului „Managementul riscurilor de corupţie”: identificarea, evaluarea, gestionarea şi tratarea riscurilor şi factorilor ce determină apariţia riscurilor de fraudă şi corupţie în activitatea unei entităţi publice;

– instrumente de identificarea a riscurilor şi factorilor de risc;

– analiza şi evaluarea rezistenţei entităţii publice la corupţie, prin prisma mecanismelor de asigurare a integrităţii instituţionale, dar şi altor măsuri anticorupţie, implementate de entitatea publică;

– elaborarea Registrului riscurilor şi a măsurilor de reacţie la riscurile şi factorii identificaţi.

Sesiunea de formare a avut scopul de a dezvolta abilităţile practice a managerilor din cadrul sistemului procuraturii în identificarea, evaluarea, gestionarea şi tratarea riscurilor de fraudă şi corupţie şi factorilor ce determină apariţia acestora în activitatea entităţii.

Formarea managerilor în domeniul managementului riscurilor de corupţie precum şi asigurarea procesului menţionat în cadrul entităţii publice, este generată de prevederile actelor normative care stabilesc responsabilitatea conducătorului entității publice de a asigura un management eficient al riscurilor de fraudă și corupție în conformitate cu Legea integrității nr.82/2017, Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 și Standardele naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.189/2015.

loading...

Comments are closed.