Legile securității: SIS anunță startul consultărilor publice

Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința opiniei publice despre înregistrarea în Parlament a unor proiecte de acte normative care au scop îmbunătățirea prevederilor legale existente și ajustarea acestora la standardele serviciilor speciale din țările cu democrație consolidată. Este vorba despre: Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova; Legea privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă și Legea pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate.

Proiectele de legi au fost plasate pe pagina web oficială a legislativului pentru a fi supuse consultărilor și dezbaterilor publice. De asemenea, acestea au fost transmise către Comisia de la Veneția pentru evaluare și exprimare a unui punct de vedere.

Principalele cauze care au condiționat necesitatea revizuirii legislației în domeniu sunt schimbarea radicală a mediului de securitate atât la nivel național, cât și regional, cadrul normativ actual depășit de timp și care nu mai răspunde la amenințările fără precedent la care este supus statul, precum și necesitatea modernizării Serviciului.

Modificările propuse prevăd detalierea atribuțiilor SIS pentru o mai bună delimitare a activităților ce țin de competența instituției de cele ale altor organe ale statului, precum și eficientizarea și realizarea în condiții optime a misiunilor Serviciului.

De menționat că, proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă este unul inovativ, și are drept scop ajustarea activității Serviciului la dinamica riscurilor şi ameninţărilor cu impact asupra securităţii naţionale.

Reiterăm că, actualmente nu există un act legislativ distinct care să reglementeze desfășurarea activității contrainformative și activității informative externe, cu scopul de a preveni riscurilor la adresa securității țării.

La fel, vor fi create mecanisme suplimentare de control asupra activității SIS ce vor oferi garanții complementare în vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cadrul realizării activității de informații și contrainformații. Printre acestea se regăsește obligația de informare a persoanei în privința căreia anterior au fost realizate măsuri contrainformative.

Actul normativ prevede instituirea mandatului judecătoresc, care reprezintă autorizarea, de către instanța de judecată, de a efectua măsuri contrainformative. Astfel, va fi asigurat controlul judiciar al activității SIS.

Proiectele de acte normative sunt orientate spre ajustarea legislației în domeniu la acquis-ului comunitar european și oferirea de noi instrumente pentru a diminua probabilitatea de materializare a riscurilor la adresa securității naționale. Mai mult, acestea vor permite consolidarea și intensificarea controlului statului și societății asupra activității Serviciului și excluderea posibilităților de abuz.

Serviciul de Informații și Securitate invită reprezentanții societății să ia cunoștință și să analizeze proiectele de legi menționate supra, iar în cazul în care au propuneri de îmbunătățire a actelor normative, să le remită, până la 12 decembrie curent, atât în adresa instituției, cât și a Parlamentului Republicii Moldova, la următoarele adrese electronice: sis@sis.md și csn@parlament.md

Total
0
Shares
Total
0
Share