Legislația în domeniul gestionării substanțelor chimice va fi armonizată cu cea a Uniunii Europene

Un proiect de lege care reglementează conținutul fișei de securitate privind pericolele și riscurile substanțelor și amestecurilor chimice importate în Republica Moldova fost aprobat astăzi de aleșii poporului.

În noul document se propune substituirea sintagmei „fișa tehnică de securitate” cu „fișa cu date de securitate”. Fișa reprezintă un document important în lanțul de aprovizionare, care conține informații privind componentele, proprietățile fizico-chimice, pericolele și riscurile prezentate de substanțele și amestecurile chimice fumizate, datele ecologice și toxicologice, informații privind expunerea și protecția individuală, măsurile de acordare a primului ajutor și de răspuns în cazul răspândirii neintenționate în mediu a substanțelor, precum și alte informații necesare pentru protejarea sănătății și a mediului. Totodată, fișa de securitate trebuie să conțină și datele de identificare a furnizorilor substanțelor și amestecurilor chimice, indiferent dacă aceștia sunt producători, importatori, reprezentanți, utilizatori sau distribuitori. În fișă se va indica adresa completă și numărul de contact, precum și adresa electronică a unei persoane responsabile de completarea fișei cu date de securitate.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Mediului și vizează armonizarea legislației naționale cu legislația UE în domeniul protecției mediului înconjurător.

Total
0
Shares
Total
0
Share