Legislația privind egalitatea de gen va fi îmbunătățită

Cadrul legislativ privind aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați va fi îmbunătățit, în conformitate cu legislația europeană în domeniu. Guvernul a aprobat modificări care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați, în toate aspectele vieții economice și sociale.

Modificările legislative vor contribui la schimbarea percepțiilor și au drept scop eliminarea discriminării de gen, inclusiv în ceea ce privește accesarea și furnizarea bunurilor și serviciilor.

În acest scop, au fost operate modificări la Legea privind protecția consumatorilor, Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi și Legea cu privire la asigurarea egalității.

Mai exact, au fost definite noțiunile „măsuri pozitive” și „tratament egal al femeilor”, a fost îmbunătățit mecanismul de protecție a aplicării principiului egalităţii și au fost extinse competențele atribuite autorităților publice responsabile de acest segment. Examinarea și soluționarea plângerilor referitoare la fapte de discriminare urmează să fie făcută de Consiliul pentru egalitate, alte autorități publice de profil și instanțele de judecată.

Totodată, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și violenței în familie. Structura va monitoriza implementarea politicii statului pe acest segment, va reprezenta o platformă de dezbateri și va asigura colaborarea dintre autoritățile de profil.

Total
0
Shares
Total
0
Share