Legislativul a ratificat Acordul cu Republica Lituania privind cooperarea tehnică și financiară

Parlamentul a ratificat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea tehnică și financiară. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în două lecturi, în cadrul ședinței plenare de astăzi.

Acordul stabilește condițiile de cooperare între cele două state în mai multe domenii și va facilita implementarea proiectelor de asistență tehnică oferită de Republica Lituania. Documentul vizează cooperarea economică și sectorial consolidată, sporirea eficienței resurselor și reducerea vulnerabilităților energetice, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, acordarea suportului în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și reducerea sărăciei. Ratificarea Acordului va asigura crearea unei infrastructuri pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale, cooperarea în domeniul serviciilor de pompieri și de salvatori, consolidarea rezistenței la dezinformare, sporirea eficienței energetice, precum și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Lituania va asigura asistență tehnică și financiară, furnizare de echipamente și materiale, precum și asistență tehnică legată de introducerea de noi tehnologii necesare țării noastre pentru implementarea eficientă a programelor și proiectelor. De asemenea, acestea vor fi adaptate la condițiile specifice ale proceselor de transformare economică din Republica Moldova.

Pe de altă parte, țara noastră se va asigura că bunurile necesare pentru realizarea programelor și proiectelor în cadrul Acordului vor fi importate pe teritoriul Republicii Moldova și reexportate după finalizarea lucrărilor fără taxe și impozite, inclusiv taxe vamale. De asemenea, țara noastră va acorda suport experților lituanieni care vor veni în Republica Moldova, fiind implicați în implementarea unui proiect sau program.

Acordul a fost semnat la 28 mai 2024 și va fi încheiat pentru o perioadă nelimitată. De menționat că țara noastră a încheiat acorduri similare cu Republica Cehă, Republica Slovacă și Principatul Liechtenstein.

Total
0
Shares
Total
0
Share