”Limba română” în loc de ”limba moldovenească”! PAS propune redactarea Constituției și a legilor Republicii Moldova

Vineri, 24 februarie 2023, mai mulți deputați ai Fracțiunii PAS au propus redactarea legislației și a Constituției Republicii Moldova, în vederea înlocuirii sintagmei ”limba moldovenească” cu sintagma ”limba română”.

Potrivit autorilor, inițiativa legislativă vine să pună în practică două hotărâri și un aviz al Curții Constituționale, emise în perioada 2013-2017.

Extras din proiectul de lege:

Art.I. – În textul legilor Republicii Moldova:

1. Cuvintele „limba moldovenească”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Cuvintele „limba de stat”, „limba oficială” și „limba maternă”, la orice formă gramaticală, în cazul în care se are în vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare.

Art.II. – Se constată desuetudinea textului „ , funcţionînd pe baza grafiei latine” din articolul 13 alineatul (1) din Constituţia Republicii Moldova.

Art.III. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice cu competenţă de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun în sensul prezentei legi.

Art.IV. – În scopul executării prezentei legi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Resurse Informaționale Juridice va asigura în Sistemul informațional „Registrul de stat al actelor juridice” operarea modificărilor ce se impun în sensul prezentei legi, în toată legislația Republicii Moldova, inclusiv în Constituția Republicii Moldova.

Art.V. – La punctul 1 litera a) și punctul 2 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, și la articolul 111 alineatul (1) litera (i) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, textul “Limba noastră” se substituie cu textul „Limba română”.

Art.VI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea urmează a fi supusă dezbaterilor publice și aprobării în Parlamentul Republicii Moldova, după care intervine procedura de promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

Total
0
Shares
Total
0
Share