Politic

LIVE: Guvernul Chicu se întrunește astăzi în ședință, iar pe ordinea de zi sunt incluse 17 subiecte

Pinterest LinkedIn Tumblr

Membrii Guvernului condus de Ion Chicu se întrunesc astăzi în ședință, iar pe ordinea de zi sunt incluse 17 subiecte, inclusiv ”Cu privire la cadre”:

Proiectul ordinii de zi:

1. Cu privire la cadre;
2. Pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
3. Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;
4. Privind aprobarea bugetului Instituției publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019;
5. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului;
6. Cu privire la anularea înscrierii protocolare nr. 2 din procesul-verbal nr. 38 al ședinței Guvernului din 14 noiembrie 2019;
7. Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018;
8. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului;
9. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole;
10. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2005 pentru aprobarea Concepției privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare;
11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
12. Pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică;
13. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative;
14. Pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016;
15. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social;
16. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate;
17. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Ședința este anunțată pentru ora 15:00 și poate fi urmărită Live.

loading...

Comments are closed.