Politic

LIVE: Guvernul Republicii Moldova – Pavel Filip a convocat cabinetul de miniștri în ședință

Pinterest LinkedIn Tumblr

Telegraph.md transmite live ședința Guvernului Republicii Moldova din 31 ianuarie 2018

Agenda ședinței de azi:

1. Cu privire la cadre

2. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012
4. Privind aprobarea componenței nominale a părții moldovenești a Comitetului Consultativ în cadrul Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, semnat la Chișinău la 7 martie 2017, pentru monitorizarea implementării Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”
5. Cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
6. Cu privire la transmiterea unui teren
7. Cu privire la formarea și transmiterea unor imobile
8. Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului
9. Privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
10. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova
11. Cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe”
12. Cu privire la aprobarea Listei ocupațiilor prioritare
13. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind dispunerea elaborării proiectului de modificare și completare a unor acte legislative
14. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniştrilor afacerilor interne al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, adoptată la Soci la 11 octombrie 2017
15. Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară)
16. Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tbilisi la 29 noiembrie 2017
17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
18. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel Filip, Prim-ministru, în Emiratele Arabe Unite (29-31 ianuarie 2018)
19. Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea regimului de vize
20. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

loading...

Comments are closed.